Vi har för närvarande problem med vår växel, mejla info@sipu.se så kontaktar vi dig.

Publikationer

Mariebergs Arkivbyrå ger ut ett antal publikationer. Vi tror och hoppas att du som arbetar inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet ska ha stor nytta av dessa:
Aktuell förvaltningsrätt - Författningar i urval
Innehåller gällande lagar och förordningar för den offentliga förvaltningen. De uppdateras fortlöpande, trycks och distribueras ca fyra gånger/år (beroende på omfattningen av förändringarna).
Pris 755 kr + moms för en helårsprenumeration, och 295 kr + moms och porto för lösnummer.
Beställ Aktuell förvaltningsrätt (välj mellan lösnummer och prenumeration)
Aktuell arkivrätt - Författningar i urval
Innehåller gällande lagar, förordningar och föreskrifter med inriktning på arkiv- och dokumenthantering inom offentlig förvaltning, bl.a. ett urval av Riksarkivets författningssamling. Utkommer ca en gång/år (beroende på omfattningen av förändringarna).

Pris 355 kr + moms och porto.
Beställ Aktuell arkivrätt (välj mellan lösnummer och stående order)
Dokumenthantering i informationsförvaltningen - En handbok
Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.
För beställning, kontakta Norstedts juridik, tel 08-598 191 90.
Eller beställ den via din bokhandel