Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Publikationer

Mariebergs Arkivbyrå ger ut ett antal publikationer. Vi tror och hoppas att du som arbetar inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet ska ha stor nytta av dessa:


Aktuell förvaltningsrätt - Författningar i urval
Innehåller gällande lagar och förordningar för den offentliga förvaltningen. De uppdateras fortlöpande, trycks och distribueras ca fyra gånger/år (beroende på omfattningen av förändringarna).
Pris 755 kr + moms för en helårsprenumeration, och 295 kr + moms och porto för lösnummer.
Beställ Aktuell förvaltningsrätt (välj mellan lösnummer och prenumeration)
 

Aktuell arkivrätt - Författningar i urval
Innehåller gällande lagar, förordningar och föreskrifter med inriktning på arkiv- och dokumenthantering inom offentlig förvaltning, bl.a. ett urval av Riksarkivets författningssamling. Utkommer ca en gång/år (beroende på omfattningen av förändringarna).

Pris 355 kr + moms och porto.
Beställ Aktuell arkivrätt (välj mellan lösnummer och stående order)
 

Dokumenthantering i informationsförvaltningen - En handbok
Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.
För beställning, kontakta Norstedts juridik, tel 08-598 191 90.
Eller beställ den via din bokhandel