Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Om SIPU

750x300 about 6050c41c23d4d46b1f9a5ef2c20659ecef3ae5bbdaf9be047efc7775e5ff2790

Den korta versionen

 SIPU är ett utbildningsföretag som producerar kurser och konferenser mot primärt offentlig sektor. 

Den lite längre versionen

FCG SIPU International AB (tidigare Statens institut för personalutveckling) är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer. Vi är ledande inom kompetensutveckling för anställda inom svensk offentlig sektor.

Med ett omfattande utbildningsutbud inom bl.a. juridik, förvaltning, samhällsbyggnad och offentlig upphandling levererar vi cirka 300 kurser och konferenser varje år. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

SIPU bildades 1979 som en statlig myndighet och blev snabbt en betydelsefull konsult- och utbildningsorganisation. 1992 avvecklades myndigheten och SIPU trädde istället fram i ny form, som en grupp av privatägda företag. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör och ett ständigt växande utbildningsutbud. Under alla dessa år har målet varit detsamma – att bidra till utvecklingen av offentlig sektor. 

FCG SIPU International AB är en del av FCG Group.

Kvalitetssäkrad utbildningsleverantör

SIPU är medlem i Utbildningsföretagen och är auktoriserade enligt deras kriterier för kvalitetsauktorisation. Det innebär att vi uppnår krav på att bl.a. säkerställa arbetsmarknadsrelevans, ha utbildare med rätt kompetens, följa upp resultat och tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att möta kundens förväntningar. Därtill har vi våra egna höga krav som täcker in allt från god fika till noggrann utvärdering. 

Hur tar vi fram våra utbildningar?

  1. Vi arbetar ständigt med omvärldsbevakning för att hålla oss uppdaterade kring aktuella förändringar och frågor som berör offentlig sektor.

  2. Inför varje utbildning genomför vi djupgående research och flertalet intervjuer med målgruppen, för att få förståelse för deras kompetensbehov och utmaningar i arbetet.

  3. Utbildningsprogrammen bygger på att möta dessa behov och vi utformar dem tillsammans med utbildare som har gedigen kunskap inom ämnet.

  4. I efterhand följer vi noga upp utvärderingar från deltagare och tar tillvara på idéer om hur vi kan utveckla den specifika kursen samt förbättra framtida utbildningar överlag.

  5. Vi genomför även anpassade utbildningar som skräddarsys i samråd med organisationer som vill utbilda en större grupp av deltagare.


Väljer du SIPU kan du därför vara säker på att utbildningen besvarar de viktigaste frågorna som du tampas med i ditt dagliga arbete – med fokus på hur just du kan utvecklas och ta steget framåt.