Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Beredning och föredragningsteknik

Hur du bereder och föredrar ärenden

 

Intensiv träning i beredning- och föredragningsteknik både i teori och praktik. Stor vikt läggs vid de praktiska övningarna och individuell handledning. Denna kurs ger dig stor praktisk kunskap om olika tekniker som är viktiga för dig som bereder och föredrar ärenden. Du får träna dig i både teori och praktik gällande olika typer av ärenden och dess beredning och hur du anpassar dina föredragningar till mottagaren. Undervisningen genomförs som diskussionsföreläsningar med många olika praktiska övningar. Du tar med dig egna ärenden, som utgör underlag för kursen och du använder dem i övningar och diskussioner under kursen. Genom att öva på egna ärenden och byta praktiska erfarenheter med andra deltagare får du en direkt anknytning till det egna arbetet. Du får även individuell återkoppling på dina egna föredragningar under den sista kursdagen.

Efter kursen har du god kunskap om hur du bereder och föredrar olika typer av ärenden, samt hur du anpassar innehållet till mottagaren. Du skapar även en god förståelse för hur en bra föredragning läggs upp, och du har fått möjlighet att öva detta praktiskt under kursen med utgångspunkt i de egna ärendena du tagit med dig. Efter kursen ska du känna större säkerhet i din beredning av olika typer av ärenden och du ska kunna genomföra en bra föredragning.

Kursen är mycket interaktiv och praktisk, och genomförs därför i en mindre grupp, om max 8 deltagare.

 

Ur kursinnehållet: • Beredningsteknik
 • Vad finns det för olika typer av ärenden?
 • Beredning av myndighetsutövningsärenden
 • Beredning av remissärenden
 • Beredning av civilärenden
 • Föredragningsteknik
 • Vad är syftet med en föredragning?
 • Hur du anpassar föredragningen till mottagaren
 • Hur en bra föredragning läggs upp.
    • Målgrupp: Handläggare och assistenter
 • Pris: Kontakta oss för offert

Kursledare

Display christian schoerner

Christian Schoerner

Christian arbetar som utbildare med muntlig kommunikationsträning, professionell presentationsteknik, samtals- och mötesteknik m.m. Under mer än 25 år har Christian haft ett stort antal utbildningsuppdrag inom området för tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Display hans 001 2

Hans Jelf

Hans är jurist med lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och i offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område.Sagt om Hans av tidigare kursdeltagare:

”En utmärkt föreläsare.”

”Extremt kunnig, och dessutom en suverän föreläsare.”

”Enormt komptent, både inom förvaltningsrätt och pedagogisk skicklighet.”

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08-551 06 607

Ladda ner program