Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Leda EU-projekt – Från start till slutrapportering

Kursen ger en gedigen grund för den som ska leda och genomföra ett EU-projekt. Vi går igenom alla delar i projektets livscykel – från uppstart och kontraktsskrivning till rapportering, avslut och utvärdering. Vi fördjupar oss även i olika delar kring själva projektledarskapet – processer för uppstart, planering, ledning och uppföljning, kommunikation internt och extern samt tittar även på utvärderingar och rapportering av EU-projekt. 
 
Under två dagar ges teoretiska översikter varvat med praktiska övningar. I mindre grupper får du möjlighet att arbeta med frågor som t.ex. rapportering och ekonomi, projektplan och resultat, partnerskap och kulturskillnader, med mera.
 
Efter kursen har du fått god kunskap om hur du på ett bra sätt startar upp och driver ett EU-projekt, och du vet vilka krav som ställs på ledning, administration och räkenskaper. Utbildningen är mycket interaktiv, konkret och praktisk.
 

Ur kursinnehållet: • Introduktion till EU:s fonder och program – översikt över de olika fonder, program och initiativ som gäller för programperioden 2014-2020
 • EU-projektledning och projektledning – metoder och modeller för projektledning
 • Ekonomi och rapportering – fondernas villkor, tillåtna och otillåtna kostnader, krav på räkenskaperna, likviditet
 • Ansökan och kontrakt – att följa det du utlovat
 • Projektplanering – resurser, resultat och aktiviteter
 • Kulturskillnader och interkulturell kommunikation
 • Dokumentation och arkivering – vilken dokumentation behöver du för att kunna skriva rapporter och vilka regler gäller för arkivering?
 • Riskanalys – att förebygga katastrofer
 • Uppföljning, utvärdering och redovisning av resultat – att följa det du tog på dig i ansökan och kontraktet • Målgrupp: Projektledare för EU-projekt
 • Pris: Kontakta oss för offert

Utbildningsledare

Display daniel wennerlund

Daniel Wennerlund

Daniel Wennerlund arbetar som EU-konsult med uppdrag kring EU-ansökningar, projektledning och strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter. Han har mer än 15 års erfarenhet av både projektledning och hantering av ekonomifrågor från flera olika fonder och program, framför allt i en transnationell miljö. Med tidigare erfarenheter som internationell näringslivssamordnare i Borås Stad och som projektutvecklare och projektledare på West Sweden, har han arbetat med hela processen från analys och identifiering av idéer till ansökningar och projektdrift. Daniel är utbildad i flera olika projektmodeller som bl.a. LFA och Prince2.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program