Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillgänglighet i byggprocessen

Du som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen vet att det är en utmaning att tolka funktionskraven i PBL och BBR och hur dessa översätts till detaljkrav i verkligheten. För att kunna tillgodose en tillgänglig miljö för alla i samhället behövs rätt kunskap och verktyg för att fatta rätt beslut i alla delar av byggprocesen.

Efter kursen Tillgänglighet i byggprocessen har du kunskaper om:  • Fördjupad förståelse för hur du bör tolka lagar, förordningar, föreskrifter och standarder
  • Tolkning av PBL och BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav
  • Olika funktionsvariationer och tillgänglighetsbehov att ta hänsyn till 
  • Hur du hanterar motstridiga tekniska egenskapskrav och granskar utformningskrav
  • Hantering av mindre avvikelser i samband med bygganmälan, startbesked och slutbesked
  • Enkelt avhjälpta hinder  

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som granskar tillgänglighet i byggprocessen, d.v.s. planarkitekter, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, handläggare för bostadsanpassning, arkitekter med flera.
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Utbildningsledare

Display monica albertsson

Monika Albertsson

Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet. Sedan 2009 arbetar hon främst med tillgänglighetsfrågor som certifierad sakkunnig i tillgänglighet. Monika har stor erfarenhet av att arbeta med många olika typer av projekt, stora som små. Genom Sweco har hon också haft utredningsuppdrag åt Boverket. Hon sitter i den kommitté som ser över och förnyar bostadsstandarderna SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006. Hon sitter också i styrelsen för den nybildade branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet. Monika håller regelbundet utbildningar för personer som vill bli certifierade sakkunniga i tillgänglighet och är en van föreläsare på kurser och konferenser. Nyligen har hon också börjat blogga om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters hemsida.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program