Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillgänglighet i byggprocessen

Tillgänglighet från början – så det blir rätt på slutet 

Nu är det större förändringar är på gång i PBL, BBR och även i föreskrifter för arbetsmiljö. Uppdatera dig med senaste nytt inom området och få koll på hur förändringarna påverkar dig som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen.

Under en intensiv utbildningsdag ger vi dig de verktyg du behöver för att bygga tillgängligt och går bl.a. igenom hinder i byggd miljö både inom- och utomhus såväl som viktiga krav på tillgänglighet i lagstiftningen.

Därför ska du delta:  • Få inblick i vad som händer med BBR och PBL framöver  • Skaffa dig kunskap om vad som utgör hinder för personer med funktionsnedsättning för att bygga mer tillgängligt  • Ta del av många bra lösningar och lär av vanliga misstag


  • Datum: 2020-04-23 - 2020-04-23
  • Pris: 7 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Datum: 2020-11-25 - 2020-11-25
  • Pris: 7 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar som bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, bostadsanpassare, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare och projekteringsledare, eller på annat sätt arbetar eller vill arbeta med att öka tillgängligheten i byggd miljö

Utbildningsledare

Display monica albertsson

Monika Albertsson

Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program