Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Arrende och andra nyttjanderätter

Arrende och andra nyttjanderätter – juridik och praktik

Fastigheters användning har en central betydelse inom samhällsbyggnadsområdet, det gäller såväl vid planläggning och exploatering som vid förvaltning av fastigheter. Men att upplåta fastighet kan i många fall innebära snåriga regelverk och skiljaktigheter i hur avtalen tolkas. Samtidigt gäller nyttjanderätter ofta under lång till och ger upphov till många både rättigheter och skyldigheter för såväl fastighetsägaren som nyttjanderättshavaren.

Under senare år har det dessutom tillkommit ett betydande antal tvingande lagregler, och som följd av detta har formuleringen av avtalet blivit allt viktigare. Felaktigheter och otydlighet i avtalen kan orsaka stor skada för berörda parter och i förlängningen leda till komplicerade tvister. Hur kan du skriva så tydliga och rättsäkra avtal som möjligt, och på så vis undvika framtida osämja?

Välj rätt upplåtelseform

Du som upprättar och förvaltar arrendeavtal måste dessutom ha en gedigen kunskap om vilken upplåtelseform du bör välja. Fel upplåtelseform kan leda till att du både förlorar pengar och möjligheten att disponera över din egen fastighet på önskat sätt. På denna kurs får du fördjupade kunskaper kring de för och nackdelar som finns med de olika upplåtelseformerna, samt avgränsningarna mellan de olika avtalen. På så vis kan du välja det alternativ som lämpar sig bäst i varje enskilt fall.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om de vanliga frågorna som ofta uppkommer i samband med ett arrendeavtal.

Ur kursinnehållet:  • Så väljer du rätt upplåtelseform i varje enskilt fall
  • Så upprättar du tydliga och rättssäkra avtal – undvik framtida tvister
  • Regler kring besittningsskydd – och hur en uppsägning görs på bäst sätt
  • Vanliga fallgropar för olika nyttjanderättsavtal – och hur du hanterar dem
  • Aktuell juridik och ny rättspraxis inom arrendeområdet
  • Rätt prissättning för din fastighet – hur ska du tänka?
  • Förvaltning av arrendeavtal – bevaka din rätt över tid  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som in din dagliga verksamhet upprättar, förvaltar och/eller kommer i kontakt med olika former av nyttjanderättsavtal.
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Utbildningsledare

Display jw3

Jessica Wieslander

Jessica Wieslander arbetar på Advokatfirman Berggren & Stoltz. Hon har många års erfarenhet av arrenderätt och har varit huvudansvarig för LRF Konsults grupp av arrendespecialister. Förutom att driva processer i arrendenämnd och domstol har hon även hållit i utbildningar både internt inom företaget och för externa deltagare. Bland annat har hon under de senaste åren arrangerat veckolånga utlandskurser i arrende och andra nyttjanderätter.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program