Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Korrekt och likvärdig resursfördelning till skolor

Resursfördelning för en likvärdig utbildning


Alla elever ska ges bästa möjlighet att nå skolans uppsatta mål, oavsett förutsättningar. Du som arbetar med resursfördelning till skolor har en viktig uppgift i att se till så resurserna verkligen gör nytta och skapar rätt förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen. Är du nyfiken på hur ni skulle kunna jobba mer effektivt och långsiktigt med er resursfördelning? Vill du ta del av konkreta exempel på resursfördelningsmodeller som används i andra kommuner och lära av deras framgångsfaktor och gjorda misstag? Då ska du ta dig tid att delta på denna kurs i korrekt och likvärdig resursfördelning till skolor.

Rättvis fördelning enligt gällande och kommande lagstiftning

Resurserna till skolan ska fördelas på lika villkor och utifrån elevernas individuella behov. Vad det innebär rent juridiskt är under ständig förändring och kan många gånger vara svårtolkat när det ska kopplas till praktiken. Under denna kurs får du fördjupad kunskap om de senaste och kommande lagändringar samt aktuell rättspraxis som påverkar resursfördelningen till skolor. Missa inte möjligheten att redan nu göra dig förberedd på förändrade förutsättningar.
 

Ur kursen Korrekt och likvärdig resursfördelning till skolors innehåll: • Exempel på resursfördelningsmodeller i olika kommuner • Så skapar vi en transparens i resursfördelningen • Socioekonomisk resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar • Resursfördelning som inte gått som det var tänkt – vad kan vi lära av misstagen? • Nedbrytning av delarna i resursfördelningen – workshop i grupp med praktiskt case! • Styrning och uppföljning av resursfördelningen – gav tilldelade resurser den effekt vi tänkt? • Vad säger aktuell lagstiftning och rättspraxis om tilläggsbelopp? 


 • Datum: 2018-10-02 - 2018-10-03
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till tjänstemän i kommunal förvaltning som arbetar med resursfördelning till skolor, t.ex. i rollen som ekonom, controller, förvaltningschef, m.fl.

Kursledare

Display david ryff

David Ryffé

David Ryffé är jurist och Sveriges första doktorand i skoljuridik. Han har tidigare arbetat på bl.a. Skolinspektionen och numera forskar och föreläser han vid Göteborgs universitet. David är en mycket uppskattad utbildare som på ett tydligt och konkret sätt kopplar ihop juridik, ekonomi och den pedagogiska hänsynen för att skapa ett helhetstänk.

Display linus aldefors

Linus Aldefors

Linus Aldefors är verksamhetsrevisor och konsult för EY:s offentliga grupp. I rollen som verksamhetsrevisor har Linus en bred kompetens inom kommunal styrning och dess ekonomiska ledningsprocesser. Linus har bistått flertalet kommuner med granskning och utredning av resursfördelning inom skola i egenskap av såväl verksamhetsrevisor som konsult. Detta främst avseende statistisk och matematisk analys av kommuners fördelningsgrunder. Linus har därtill också utgjort en resurs för Statskontoret i utvärderingen av lärarlönelyftet.

Display sara shamekhi

Sara Shamekhi

Sara Shamekhi arbetar som verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor på EY. Sara har god erfarenhet av granskning och utvärdering av kommuners ekonomistyrning och resursfördelning till skolor. Hon har genomfört granskningar och konsultuppdrag inom skolområdet i ett 20-tal kommuner runt om i Sverige. Sara har tidigare arbetat som utredare på skolförvaltning och har därifrån även konkreta kunskaper och erfarenheter av kvalitets- och utvecklingsarbete inom skolområdet – inklusive de utmaningar som kan finnas i besluts- och implementeringsprocesser.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program