Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Korrekt och likvärdig resursfördelning till skolor

Resursfördelning för en likvärdig utbildning


Alla elever ska ges bästa möjlighet att nå skolans uppsatta mål, oavsett förutsättningar. Du som arbetar med resursfördelning till skolor har en viktig uppgift i att se till så resurserna verkligen gör nytta och skapar rätt förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen. Är du nyfiken på hur ni skulle kunna jobba mer effektivt och långsiktigt med er resursfördelning? Vill du ta del av konkreta exempel på resursfördelningsmodeller som används i andra kommuner och lära av deras framgångsfaktor och gjorda misstag? Då ska du ta dig tid att delta på denna kurs i korrekt och likvärdig resursfördelning till skolor.

Rättvis fördelning enligt gällande och kommande lagstiftning

Resurserna till skolan ska fördelas på lika villkor och utifrån elevernas individuella behov. Vad det innebär rent juridiskt är under ständig förändring och kan många gånger vara svårtolkat när det ska kopplas till praktiken. Under denna kurs får du fördjupad kunskap om de senaste och kommande lagändringar samt aktuell rättspraxis som påverkar resursfördelningen till skolor. Missa inte möjligheten att redan nu göra dig förberedd på förändrade förutsättningar.
 

Ur kursen Korrekt och likvärdig resursfördelning till skolors innehåll:  • Exempel på resursfördelningsmodeller i olika kommuner  • Så skapar vi en transparens i resursfördelningen  • Socioekonomisk resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar  • Resursfördelning som inte gått som det var tänkt – vad kan vi lära av misstagen?  • Nedbrytning av delarna i resursfördelningen – workshop i grupp med praktiskt case!  • Styrning och uppföljning av resursfördelningen – gav tilldelade resurser den effekt vi tänkt?  • Vad säger aktuell lagstiftning och rättspraxis om tilläggsbelopp? 


  • Målgrupp: Kursen riktar sig till tjänstemän i kommunal förvaltning som arbetar med resursfördelning till skolor, t.ex. i rollen som ekonom, controller, förvaltningschef, m.fl.
  • Pris: 9 800 exkl. moms

Kursledare

Display anders h glund  2

Anders Höglund

Anders Höglund är controller och lokalstrateg i Haninge kommun. Anders har mångårig erfarenhet från ekonomistyrning och är bl.a. ansvarig controller när det gäller resursfördelning, budgetering och uppföljning inom både förskola och grundskola.. Han arbetar även som lokalstrateg i Haninge med ansvar för förskola och grundskola när det gäller strategiskt och systematiskt lokalresursplanering. Anders har med sig de båda rollernas perspektiv i sitt dagliga arbete vilket har skapat positiva synergier och förutsättningar för en korrekt resursfördelning samt  kostnadseffektiv ekonomistyrning med en ekonomi i balans.

Display david ryff

David Ryffé

David Ryffé är jurist och Sveriges första doktorand i skoljuridik. Han har tidigare arbetat på bl.a. Skolinspektionen och numera forskar och föreläser han vid Göteborgs universitet. David är en mycket uppskattad utbildare som på ett tydligt och konkret sätt kopplar ihop juridik, ekonomi och den pedagogiska hänsynen för att skapa ett helhetstänk.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program