Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Korrekt och likvärdig resursfördelning till grundskolan

Resursfördelning för en likvärdig utbildning


Alla elever ska ges bästa möjlighet att nå skolans uppsatta mål, oavsett förutsättningar. Du som arbetar med resursfördelning till skolor har en viktig uppgift i att se till så resurserna verkligen gör nytta och skapar rätt förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen. Är du nyfiken på hur ni skulle kunna jobba mer effektivt och långsiktigt med er resursfördelning? Vill du ta del av konkreta exempel på resursfördelningsmodeller som används i andra kommuner och lära av deras framgångsfaktor och gjorda misstag? Då ska du ta dig tid att delta på denna kurs i korrekt och likvärdig resursfördelning till skolor.

Rättvis fördelning enligt gällande och kommande lagstiftning

Resurserna till skolan ska fördelas på lika villkor och utifrån elevernas individuella behov. Vad det innebär rent juridiskt är under ständig förändring och kan många gånger vara svårtolkat när det ska kopplas till praktiken. Under denna kurs får du fördjupad kunskap om de senaste och kommande lagändringar samt aktuell rättspraxis som påverkar resursfördelningen till skolor. Missa inte möjligheten att redan nu göra dig förberedd på förändrade förutsättningar.
 

Ur kursen Korrekt och likvärdig resursfördelning till grundskolans innehåll: • Styra med nyckeltal • Så skapar vi en transparens i resursfördelningen • Socioekonomisk resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar • Nedbrytning av delarna i resursfördelningen – workshop i grupp med praktiskt case • Styrning och uppföljning av resursfördelningen – gav tilldelade resurser den effekt vi tänkt? • Vad säger aktuell lagstiftning och rättspraxis om tilläggsbelopp? 


 • Datum: 2020-05-27 - 2020-05-28
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-05 - 2020-10-06
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till tjänstemän i kommunal förvaltning som arbetar med resursfördelning till grundskolan, t.ex. i rollen som ekonom, controller, förvaltningschef, m.fl.

Utbildningsledare

Display anders h glund 2

Anders Höglund

Anders Höglund är controller och lokalstrateg i Haninge kommun. Anders har mångårig erfarenhet från ekonomistyrning och är bl.a. ansvarig controller när det gäller resursfördelning, budgetering och uppföljning inom både förskola och grundskola. Han arbetar även som lokalstrateg i Haninge med ansvar för förskola och grundskola när det gäller strategiskt och systematiskt lokalresursplanering. Anders har med sig de båda rollernas perspektiv i sitt dagliga arbete vilket har skapat positiva synergier och förutsättningar för en korrekt resursfördelning samt  kostnadseffektiv ekonomistyrning med en ekonomi i balans.

Display mikael hellstadius

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i 10 år samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera stora reformer, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet samt Mittuniversitetet.

 

 

Boka

 

Frågor?

2 carina holm svartvit

Namn: Carina Holm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program