Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Riskträd

Framgångsrik identifiering och hantering av riskträd

Att identifiera riskträd och besluta om korrekta åtgärder kan i många fall vara ett komplext arbete. Det kan vara svårt att göra rätt gränsdragning och att veta vilket av alla åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Du måste även ta hänsyn till andra viktiga faktorer såsom trädens biologiska, kulturhistoriska och sociala värden. Vad kännetecknar ett riskträd, och hur bedömer du risknivån på bästa sätt? Vilka är de vanligaste skadegörarna och hur identifieras dessa? Hur förebygger du att ett träd utvecklas till ett riskträd, och finns det alternativ till att såga ner träd som utgör en risk?

Hur förebygger du att friska träd utvecklas till riskträd?

På denna kurs får du de verktyg du behöver för att kunna identifiera och hantera riskträd på bästa sätt, och skapa ett hållbart trädbestånd. Du får en grundlig genomgång av olika åtgärdsalternativ, samt en djupare förståelse för de mer komplexa fallen. Kursledarna varvar föreläsningar med fältstudier där du får titta på verkliga exempel och göra riktiga analyser i praktiken. Du får även träffa kollegor från hela landet och lära av andras erfarenheter.


5 anledningar att gå kursen:


  • Bli trygg i ditt arbete med att identifiera och hantera riskträd

  • Öka din kunskap om de vanliga svamparna och skadegörarna som påverkar trädets riskstatus

  • Lär dig arbeta förebyggande – så undviker du att ett träd utvecklas till ett riskträd

  • Få koll på olika åtgärdsalternativ och vilket du ska välja i vilken situation

  • Lär dig hur du kan bevara vissa riskträd

  • Datum: 2020-03-24 - 2020-03-25
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med att identifiera riskträd och besluta om åtgärder

Utbildningsledare

Display dani

Dani Mladoniczky

Dani är arborist och driver företaget Trädliv AB. Han engageras flitigt för utbildning i ämnen som exempelvis trädbeskärning, trädvårds­ åtgärder, risk och säkerhet, sjukdomar och skadegörare, samt betydelsen av svampar på träd. Genom Svenska Trädföreningen arbetar han ideellt främst med standardiseringsfrågor. Dani har medverkat i arbetet med vår första nationella standard som berör trädvård och ansvarat för termer och begrepp kopplade till risk. Han är även certifierad arborist inom ISA (International Society of Arboriculture) och EAC (European Arboricultural Council), samt godkänd för riskbedömning av träd enligt ISA:s TRAQ-program (Tree Risk Assessment and Qualification).

Display johan beskuren

Johan Östberg

Johan Östberg är disputerad landskapsingenjör med inriktning på trädinventeringar i urban miljö, de möjligheter och problem som detta kan medföra samt hur förvaltningar på bästa sätt kan sköta trädbeståndet. Johan är huvudförfattare till Standard för trädinventeringar i urban miljö och har under flera år varit lärare vid SLU Alnarp. Han arbetar med riskträd och bedömningar av dessa för flera stora svenska kommuner och är även godkänd för riskbedömning av träd enligt ISA:s TRAQ-program (Tree Risk Assessment and Qualification). 

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program