Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Fördjupningskurs i Signs of Safety – Utredning och nätverksarbete

Denna praktiska fördjupningskurs i Signs of Safety leds av licensierad utbildare i arbetsmodellen och ger dig verktyg för att höja kvaliteten i det sociala arbetet med barn och familjer. Genom att arbeta lösningsfokuserat i nära samarbete med barn, familjer och deras nätverk i utredningsprocessen skapar du förändring tidigt i utredningen och stärker barnskyddet. 

Noggrann utredning med stöd av Signs of Safety stärker barnskyddet i hela utredningsprocessen

Kursen kräver inga förkunskapskrav om Signs of Safety och ger dig praktisk kunskap om hur du kan stärka barnskyddet i utredning genom och hur du kan arbeta med nätverk för att stärka barnskyddet. Utbildningen varvar föreläsningar, filmvisning och workshopövningar. Vi djupdyker i flera konkreta ärenden där du i workshopform får diskutera dina utmaningar. 

Effektivt nätverksarbete inkluderar barnets familj och nätverk och ger ökad kvalitet i handläggningen

Under kursen lär du dig hur du bäst kan inkludera såväl barnets familj men även inkludera nätverket för att väga risk- och skyddsfaktorer och på så vis stärka skyddet. Du lär dig hur du kan förbättra dina möten med ett processinriktat förhållningssätt. Du får möjlighet att träna på din intervjuteknik för att tydligare kartlägga barnets situation och arbeta med förändring redan under utredningen. Kursprogrammet är baserat på intervjuer med socialsekreterare och speglar vanliga utmaningar och efterfrågade lösningar inom olika socialtjänster.


Utbildningen kräver inga förkunskaper i Signs of Safety.

  • Datum: 2018-05-23 - 2018-05-24
  • Typ: Kurs
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som enhetschef eller socialsekreterare inom barn- och familjeområdet, metodutvecklare och familjebehandlare

Kursledare

Display katarina elmehed

Katarina Elmehed

Katarina Elmehed är licensierad utbildare i Signs of Safety och har flera års erfarenhet av utbildning och handledning i arbetsmodellen. Katarina har en bakgrund som socialsekreterare och processledare inom socialtjänstens barnavårdsarbete och har arbetat med Signs of Safety sedan 2011. Något Katarina ägnat mycket tid åt i sitt familjearbete är att skapa fungerande arbetsrelation i syfte att öka tryggheten och säkerheten för barnen. Hon upplever att Signs of Safety svarar på frågan hur socialt arbete kan bedrivas på ett sätt som är mer humant och inkluderande för barnen, familjerna och de professionella.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program