Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Aktuella redovisningsfrågor inom kommunaltekniskt område

Rättvisande redovisning inom teknisk förvaltning 

Övergången till redovisning enligt komponentindelning har planerats och i många kommuner även införts under de senaste åren. Den relativt nya redovisningsprincipen skapar en mer rättvisande redovisning då respektive komponent skrivs av utifrån sin förväntade nyttjandeperiod. Avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde succesivt förbrukas, vilket skapar en bättre balans i budget och underlättar för nyinvesteringar. Dessutom avspeglas det bättre i balansräkningen hur väl underhållen en tillgång är.

Så påverkas teknisk förvaltning av den nya kommunala redovisningslagen

Under denna kurs fördjupar och konkretiserar vi komponentredovisningens vidare påverkan på den kommunala ekonomistyrningen och redovisningen. Dessutom får du en genomgång i vad den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen som träder i kraft 1 januari 2019 innebär för ditt dagliga arbete och vilka justeringar som måste göras i den kommunala redovisningen på teknisk förvaltning. 

Efter genomförd kurs ska du som deltagare känna dig tryggare i hur du på bästa sätt ökar nyttan med er komponentredovisning samt känna dig väl insatt i den nya kommunala redovisningslagen.

Ur kursens innehåll:  • Komponentavskrivning för fastigheter, VA, gata och park  • Ny kommunal redovisningslag – så påverkas ditt arbete  • Nedskrivning av anläggningstillgångar  • Gränsdragning mellan investeringar, drift- och underhållskostnader  • Vinstavräkning och rättvisande resultatredovisning vid exploatering  • Redovisning av taxor och avgifter  • Aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)


  • Målgrupp: Denna kurs riktar sig till tjänstemän inom kommunal förvaltning som arbetar med redovisning av anläggningstillgångar och komponentavskrivning t.ex. i rollen som ekonom, controller, redovisningsansvarig, tekniker, m.fl.
  • Pris:

Utbildningsledare

Display perake

PerÅke Brunström

PerÅke Brunström är certifierad kommunal revisor, ledamot i Rådet för kommunal redovisnings expertgrupp och expert i utredningen "En ändamålsenlig kommunal redovisning SOU 2016:24". Till vardags jobbar PerÅke med revision, rådgivning och utbildning inom kommunal sektor. Han har med andra ord gedigen erfarenhet av kommunal redovisning och är väl insatt i aktuella redovisningsfrågor.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program