Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Exploateringsavtal – praktisk tillämpning

Fördjupad kunskap – Upptäck nya möjligheter – Uppdaterad lagstiftning 2017

Det är viktigt för kommunens tillväxt att kunna genomföra exploateringsprojekt på ett smidigt sätt, men även att avtalen upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. Otydliga och oprecisa avtal kan leda till tvister och bli kostsamma. Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper kring några av de mest komplexa frågeställningarna kring exploateringsavtalet. Vad händer när konflikter mellan PBL och LoU dyker upp, och hur ska du tänka för att välja ett fördelaktigt huvudmannaskap i ett planprojekt?

Den 1 april 2017 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Ändringarna gör det möjligt att återföra delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av stora investeringar i transportinfrastruktur till samhället. Hur påverkas kommunerna och övriga aktörer av lagändringarna, och hur utformar du bra exploateringsavtal i enlighet med den nya lagen? Du får även en grundlig genomgång av de fastighetsbildningsbestämmelser som kan eller inte kan tas in i en detaljplan, och möjlighet att diskutera samtliga komplexa frågeställningar med kursledaren och övriga kursdeltagare.

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper kring exploateringsavtalet och upptäck nya möjligheter! 

På kursen fördjupar du dina kunskaper kring:


 • Exploateringsåtagande enligt PBL och LoU – vilka konflikter kan uppstå mellan lagstiftningarna och hur du ska tänka så att det blir rätt?

 • Värdeåterföring för anläggande av infrastruktur – allt om den nya lagstiftningen

 • Så väljer du ett fördelaktigt huvudmannaskap i ett planprojekt – och hur anpassas exploateringsavtalet?

 • Smart fastighetsbildning som ger bättre resultat – vilka fastighetsbildningsbestämmelser kan tillämpas för att få ett effektivt och varaktigt genomförande?

 • Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal – hur ska riktlinjerna vara utformade för att vara vägledande och transparanta, samt ge förutsägbarhet för de som bygger i kommunen?

 • Datum: 2018-04-12 - 2018-04-12
 • Typ: Kurs
 • Pris: 7900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som behöver en uppdatering och fördjupning kring vad som gäller idag vid upprättande av exploateringsavtal.

Kursledare

Display torkel ste 1

Torkel Öste

Torkel har över 30 års erfarenhet inom plangenomförande och har varit verksam i många stora projekt inom infrastruktur, industri-, handel, bostadsexploateringar och naturvård. Där har han fungerat i olika roller, bl.a. så som expert eller projektledare. Torkel håller kurser och föreläsningar om plan- och bygglagen, exploateringsavtal och infrastruktur samt lagar inom fastighetsjuridik. Torkel är VD för ett stort fastighetskonsultbolag och utbildad civilingenjör i lantmäteri på KTH och har genomgått företagsledarutbildning på Linköpings Universitet.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program