Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Effektiv och rättssäker Bygglovsadministration

Relevanta lagar • Praktiska tips • Dokumenthantering & arkiv

En bygglovsprocess innehåller många moment som måste skötas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du som är ansvarig för bygglovsadministration behöver ha uppdaterad kunskap om relevant lagstiftning, dels i plan- och bygglagen (PBL) men även en hel del andra lagar som reglerar svensk förvaltning: såsom regelverken kring delgivning, offentlighet- och sekretess, diarieföring, arkiv- och dokumenthantering.

Förutom relevant juridik styrs bygglovsadministrationen av kommunens existerande system och rutiner. I rollen som administratör, assistent eller handläggare med ansvar för bygglovens administrativa moment står du även inför utmaningar som tydlig kommunikation med allmänheten, samarbete med beslutsfattare inom den egna organisationen och utvecklingsfrågor som berör t.ex. digitalisering av dokumenthanteringen.

Under kursen får du ta del av:  • Lagar och regler som styr ditt dagliga arbete så att du på ett tydligt och korrekt sätt kan besvara allmänhetens frågor enligt PBL, samt sköta bl.a. grannehörande, expediering, meddelanden och delgivning
  • Verktyg för hur du kan effektivisera arbetet i bygglovsprocessens olika steg
  • En grundlig genomgång och smarta råd inom diarieföring och dokumenthantering
  • Hur du arkiverar på ett laglydigt, systematiskt och tidseffektivt sätt, samt hanterar övergången till allt mer digitala arkiv  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med de administrativa delarna av bygglovsprocessen. Vare sig du är bygglovsadministratör eller -koordinator, handläggare med administrativa uppgifter eller registrator/assistent på en enhet som hanterar bygglov, kommer du få matnyttig information och djupare kunskap som förenklar ditt arbete.
  • Pris: 8900 kr exkl. moms

Kursledare

Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Display 3226 katja

Katja Hedberg

Katja är advokat och arbetar på Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB. Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg är advokatbyrån som är särskilt inriktad på kommuner, kommunförbund, kommunala bolag och landsting. Katja har lång erfarenhet från större advokatbyrå och har tidigare tjänstgjort vid bl.a. tingsrätt och kammarrätt. Katja biträder i avtalsfrågor, skadeståndsprocesser, PBL-, miljö- och va-frågor.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program