Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Effektiv och rättssäker bygglovsadministration

Relevanta lagar • Praktiska tips • Erfarenhetsutbyte

En bygglovsprocess innehåller många moment som måste skötas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du som är ansvarig för bygglovsadministration behöver ha uppdaterad kunskap om relevant lagstiftning, dels plan- och bygglagen (PBL) men även andra lagar och regler kring bl.a. delgivning samt offentlighet och sekretess.

Förutom relevant juridik styrs bygglovsadministrationen av kommunens existerande system och rutiner. I rollen som administratör, assistent eller handläggare med ansvar för bygglovens administrativa moment står du även inför utmaningar som tydlig kommunikation med allmänheten, samarbete med beslutsfattare inom den egna organisationen.

Under kursen får du ta del av:  • PBL ur en administratörs perspektiv  • Bygglovsansökan och anmälan – kompletteringar, ritningar, remisser, tidsfrister  • Grannehörande  • Expediering och kungörelse  • Delgivning och laga kraft  • Att besvara frågor från allmänheten  • Offentlighet och sekretess för bygglovsadministrationenSagt om kursen av tidigare deltagare:


"Hennes kunnighet i ämnet och hennes förmåga att ge oss kursdeltagare ny information och frågeställningar under dagen, gjorde att koncentrationen var på topp hela tiden.”

"Tydlig i sitt sätt och var lätt att förstå - lagtext kan ju vara krånglig. Bra med exempel och diskussioner."

”Mycket bra upplägg med att information om processen i ett ärende, varvades med rättsfall och förtydligande.” 


  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med de administrativa delarna av bygglovsprocessen. Vare sig du är bygglovsadministratör, bygglovskoordinator, handläggare med administrativa uppgifter eller registrator/assistent på en enhet som hanterar bygglov, kommer du få matnyttig information och djupare kunskap som förenklar ditt arbete.
  • Pris: 8900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display katja2

Katja Hedberg

Katja Hedberg är advokat och delägare från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Katja har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Hon hjälper kommuner med bl.a. kommunala avtal, skadeståndsprocesser, miljö- och fastighetsrätt, PBL och VA-frågor.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program