Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Hållbart resande i kommun

Smart mobilitetsarbete som skapar effekt

Årets mötesplats för dig som arbetar med hållbart resande i kommun! Runt om i landet pågår det satsningar för att minska bilanvändandet och skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande som når upp till miljömålen. Många smarta satsningar på beteendepåverkan och Mobility Management har gjorts, och mycket finns fortfarande att göra. På denna konferens får du ta del av några av de satsningar som pågår i framstående kommuner. Talarna presenterar praktiska exempel på framgångsfaktorer och fallgroparna du ska undvika som hjälper dig att ta ert hållbara resande till nästa nivå!

 

Ur konferensens innehåll: • Trendspaning – goda exempel på smart och aktuellt mobilitetsarbete
 • Hållbar mobilitet i samhällsplaneringen och detaljplan
 • Smarta kommunikationskampanjer för cykel som fått effekt
 • Plan för säkra och trygga skolvägar
 • Pilotprojekt med elbussar i stadstrafiken
 • Trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt och hållbart Malmö 
 • Effektiv kommunikation för att uppnå beteendeförändring   

Vi är dessutom mycket glada att kunna erbjuda en workshop om Hållbar mobilitet i samhällsplaneringen under ledning av Michael Koucky på Koucky & Partners: • Hur skapar vi förutsättningar i samhällplaneringen och detaljplan för ett hållbart resande?
 • Modeller för effektivt mobilitetsperspektiv i samhällsplaneringen
 • Mobilitetsperspektiv vid nybyggnation – är det rimligt att bygga där vi planerat?
 • Vilka krav kan kommunen ställa gällande parkeringstal? Vad är rimligt beroende på läge?
 • Vad finns det för principer i detaljplaneringen för att kunna bedöma effekten av trafiken och mobilitet inför detaljplanbeslut? • Målgrupp: För dig som arbetar med hållbart resande inom kommun
 • Pris:

 

Talare

Display andreas nordin

Andreas Nordin

Andreas Nordin, projektledare och trafikingenjör, Malmö stad

Display bj rn adlerberth

Björn Adlerberth

Björn Adlerberth, trafikingenjör, Ängelholms kommun

Display david backelin

David Backelin

David Backelin, projektledare, Göteborgs stad

Display fariba daryani

Fariba Daryani

Fariba Daryani, civilingenjör, Stockholm stad

Display hedda ericsson

Hedda Ericsson

Hedda Ericsson, expert inom hållbart resande/mobility management, Tyréns AB

Display ida lundstr m

Ida Lundström

Ida Lundström, trafikplanerare, Umeå kommun

Display john bylund

John Bylund

John Bylund, trafikplanerare, Umeå kommun

Display karolina pamp sandgren

Karolina Pamp-Sandgren

Karolina Pamp-Sandgren, uppdragsledare, avdelningen för strategisk Utveckling, SL

Display lovisa strandlund

Lovisa Strandlund

Lovisa Strandlund, trafikplanerare, Stockholm stad

Display mattias bodin

Mattias Bodin

Mattias Bodin, projektledare hållbart resande, Jönköpings kommun

Display michael koucky

Michael Koucky

Michael Koucky, Koucky & Partners

Display sa hult

Åsa Hult

 Åsa Hult, projektledare hållbart resande, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program