Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

LSS-lagstiftning och rättspraxis

Fokus personlig assistans

För dig som arbetar som LSS-handläggare erbjuder vi en kurs i LSS-lagstiftning och den senaste rättspraxisen på området med speciellt fokus på personlig assistans. Vi vill med denna kurs ge dig verktyg och kunskap för att du ska kunna arbeta rättssäkert med att bedöma den enskildes behov.

Rättspraxis och lagstiftning

LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en komplex lag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Under kursens fördjupar vi oss i lagstiftning och viktiga rättsfall. Vi diskuterar komplexa ärenden som personlig assistans, femte behovet och personkretsbedömningar.

Personlig assistans – bedömningsfrågor

Under kursen får du kunskap om den senaste rättspraxisen gällande personlig assistans. Du får ökad kunskap om svåra bedömningsfrågor: • Barns rätt till personlig assistans
 • Hur långt föräldraansvaret sträcker sig
 • Rätten till dubbelassistans
 • Assistans under dygnsvilanFemte behovet och psykiska funktionsnedsättningar

2015 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade”, kallat det femte behovet, endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under kursen fördjupar vi oss i lagstiftning och rättspraxis gällande svåra frågor som: • Hur kan du bedöma om det femte behovet ska gälla?
 • Vad ska räknas som psykisk funktionsnedsättning?Personkrets bedömningar – personkrets 3

Den tredje personkretsen utgörs av barn, ungdomar och vuxna med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste dessutom förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Under kursen diskuteras lagstiftning och rättspraxis gällande svåra frågor som: • Hur kan du bedöma om funktionsnedsättningen är varaktig?
 • Hur kan du avgöra vad som är betydande svårigheter i den dagliga livsföringen?
   SIPU:s kurs riktas till dig som vill få verktyg och kunskap om den senaste lagstiftningen och rättspraxis inom LSS för att du ska kunna göra rättssäkra bedömningar av den enskildes behov.

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som LSS-handläggare eller som enhetschef inom LSS
 • Pris:

Utbildningsledare

Display bild katarina lindblad

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är jurist och har specialiserat sig inom social- och förvaltningsrätt som hon ofta utbildar och föreläser inom. Katarina har sedan tidigare mångårig erfarenhet som socionom, chef och LSS-handläggare inom socialtjänsten. Hon har även arbetat som chef för enskild verksamhet inom personlig assistans.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program