Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kommunallagen

Ny kommunallag 1 januari 2018

Om du arbetar i kommunal förvaltning krävs att du har god kunskap om kommunallagen för att kunna genomföra ditt arbete på ett lagenligt sätt. Från den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen med delvis ny struktur, ett enhetligt och moderniserat språk och en enhetlig begreppsbildning. SIPU erbjuder nu en endagarsgenomgång av kommunallagen där förändringarna i lagstiftningen kommer belysas särskilt. 

Lång erfarenhet av praktiskt arbete i politiskt styrda organisationer

Våra kursledare har sin bakgrund i kommunal förvaltning där de båda arbetat som kommunsekreterare och utredare. Denna erfarenhet innebär stor förståelse för och kunskap om villkoren för politikens och förvaltningens olika roller, ansvar och det viktiga samspelet dem emellan, samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer.


Ur kursinnehållet: • Ny struktur och kapitelindelning • Den allmänna kompetensen – vad får och får inte kommunerna göra? • Nyheter vad avser villkoren för de förtroendevalda • Vad gäller för partistöd? • Hur regleras privata utförare? • Jäv för anställda och förtroendevalda • Ny möjlighet att delegera • Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet • Tydliggörandet av rollfördelning mellan anställda och förtroendevalda • Regler kring direktören • En webb-baserad anslagstavla, vad får och vad ska finnas på den? • Nyheter rörande revisorernaGå båda kurserna om kommunallagen och förvaltningslagen till specialpris

Boka din plats till båda kurserna samtidigt. Ange rabattkod FLKLrabatt2 vid bokning till Kommunallagen, och rabattkod FLKLrabatt1 vid bokning till Förvaltningslagen, så får du 1000 kr rabatt på vardera kurs.*

*Rabatten gäller enbart dessa två kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda kurserna vid ett och samma tillfälle för att ta del av rabatten.

 • Målgrupp: Offentliga tjänstepersoner som vill ha grundläggande kunskap om kommunallagen, såsom förvaltnings-, kommun- och nämndsekreterare, kommunala handläggare och utredare, administratörer, registratorer. Övriga som vill uppdatera sig inom området
 • Pris: 5900 kr exkl. moms

Kursledare

Display hans

Hans Gåsste

Hans är konsult och har arbetat i 16 år som Revisionskonsult på PwC. Han genomförde ett stort antal revisionsgranskningar samt utvecklade och genomförde mängder av utbildningar med de offentligrättsliga regelverken som bas, bl.a. om offentlighet och sekretess, kommunallagen, förvaltningslagen, beredningsprocessen, praktisk nämndadministration och protokollsarbete. Innan dess arbetade Hans i 20 år som kommunsekreterare i Ljusnarsbergs och Leksands kommuner.

Display ove

Ove Axelsson

Ove är konsult och har arbetat i flera omgångar som kommunsekreterare och utredare i Mora kommun. Han har även arbetat i 11 år som Revisionskonsult på PwC där han bl.a. genomförde revisionsgranskningar samt utvecklade och genomförde utbildningar om de offentligrättsliga regelverken. Tidigare har Ove också arbetat som utredningssekreterare på kommunförbundets länsavdelning i Södermanland. 

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program