Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Sekretess, tystnadsplikt och personuppgiftshantering på kommunala bostadsbolag

Sekretess, tystnadsplikt och personuppgiftshantering på kommunala bostadsbolag

Du som arbetar i ett allmännyttigt bostadsföretag behöver goda kunskaper i hur du bör hantera personuppgifter. Det är ofta en utmaning att tolka aktuell lagstiftning och att tillämpa den för korrekt hantering av personuppgifter.

Kursen ger dig grundläggande praktiska kunskaper om relevant lagstiftning och de bestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter inom allmännyttiga bostadsföretag. Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha kunskaper om hur de hanterar de vanligaste utmaningarna och hur du på ett professionellt och korrekt sätt hanterar uppgifter om bland annat hyresgäster

Ur kursens innehåll:


  • Allmänna handlingar och sekretess i allmännyttiga bostadsföretag

  • Tolkning av aktuella sekretessregler

  • Grundläggande genomgång av tillämpning av GDPR

  • Hur tolka GDPR i förhållande till annan lagstiftning t.ex. offentlighets- och sekretesslagstiftningen?

  • Genomgång av lagstiftning som styr vid utlämnande av allmänna handlingar och personuppgifter

  • Vilka uppgifter som får behandlas om hyresgäster och när gallring ska ske av uppgifterna

  • Branschöverenskommelse från fastighetsägarna och SABO

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till anställda inom kommunala bostadsbolag
  • Pris: 6 900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display karin bergh portr tt

Karin Bergh

Karin är jurist och arbetar till vardags som avdelningschef på en större nationell myndighet. Hon har tidigare arbetat på domstol och i Regeringskansliet. Karin har också varit särskild utredare åt regeringen och varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Karin har flerårig vana vid att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program