Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Framgångsrik intern kommunikation inom offentlig verksamhet

Budskap som träffar mottagaren

Välfungerande intern kommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv och högpresterande verksamhet. Det är dessutom avgörande för att motivera, behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Organisationer som har en välmående intern kommunikation når dessutom i högre grad sina uppsatta mål. Men arbetet är komplext och det är många bitar som måste falla på plats för att du ska lyckas. Du som kommunikatör ansvarar både för det strategiska arbetet, men även med att stärka och skapa goda förutsättningar för andras kommunikation.

På denna kurs får du lära dig hur du bättre når fram genom att arbeta strategiskt med den interna kommunikationen och påvisa hur den bidrar till verksamhetsnytta. Hur kan du arbeta för att skapa en kommunikativ organisationskultur där alla tar ansvar, och vilka kanaler fungerar bäst i din verksamhet? Ta chansen att utvecklas i din roll som coachande kommunikatör och skapa bättre förutsättningar för ett kommunikativt ledarskap i organisationen. Du förses med konkreta metoder och verktyg som du enkelt kan ta hem till din verksamhet.

Kursen är skräddarsydd för offentlig sektor och de specifika utmaningar som kommer med att vara en större och mångfacetterad verksamhet.

Ur kursens innehåll:

• Så skapar du större effekt genom strategisk och målstyrd intern kommunikation

• Hur skapar vi en kommunikativ organisationskultur där alla tar ansvar?

• Kommunikatören som coach – lyckas i din rådgivande roll

• Så når budskapet fram genom att välja rätt kommunikationskanal

• Metoder och verktyg för att följa upp, mäta och påvisa nyttan med den interna kommunikationen

• Så kan du stötta organisationens chefer i att arbeta planerat med kommunikation genom att förse dem med konkreta metoder och verktyg som de kan använda i sitt dagliga arbete

 

 

  • Datum: 2019-12-04 - 2019-12-05
  • Typ: Kurs
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med kommunikation i offentlig verksamhet

Kursledare

Display anna almberg klippt

Anna Almberg

Anna Almberg är senior rådgivare och en av Sveriges mest uppskattade pedagoger inom intern kommunikation. Hon har en magisterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap och är därefter vidareutbildad inom Praktisk Processledning, Projektledning, Klart Ledarskap och Medieträning. Hennes vision är att skapa ett arbetsliv där framgång börjar inifrån och där människor har det bra. Under kursen varvar hon egen reflektion, inspirerande föreläsningar med konkreta kreativa verktyg.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild sa

Namn: Sandra Andersson

Tel: 070 221 77 89

Ladda ner program