Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Praktiskt ledarskap inom personlig assistans

Utveckla ditt ledarskap med rätt bemötande och skapa en ökad motivation hos medarbetarna

Att arbeta som chef för personliga assistenter inkluderar dagliga beslut som ska fattas, administration som ska utföras och personal som ska prioriteras. Du förväntas leda en kvalitetssäkrad verksamhet trots att du och assistenterna arbetar på olika platser och inte ses mer än vid enstaka möten. Under denna kurs diskuterar och reflekterar vi över bemötandets viktiga roll i hur du uppfattas som ledare, och hur ditt bemötande kan styra verksamheten i rätt riktning. Teori kopplas till verkligheten och du får ta del av konkreta exempel och verktyg med syfte att göra dig tryggare och säkrare i din chefsroll. 

Svåra samtal och konflikthantering en del av chefsrollen 

Assistansen är en verksamhet som inkluderar många röster som ska göras hörda och det ligger på dig som chef att tillgodose allas viljor på bästa sätt. Kunden, anhöriga och assistenten måste alla få känna sig sedda och prioriterade. Vad händer då när viljorna går emot varandra, irritation skapas och konflikter uppstår? Har du som chef de verktyg du behöver för att på bästa sätt kunna hantera konflikter och svåra samtal? 

Diskussion och reflektion kring etiska dilemman

Under kursen diskuterar vi även etiska dilemman som kan uppstå inom assistansen och hur du som chef bör förhålla dig till dem. När det inte finns ett tydligt »rätt eller fel« är det inte alltid lätt att agera ledare och bollplank för assistenterna. Passa på att tillsammans med andra chefer diskutera olika scenarier som kan uppstå och bolla dina tankar med erfaren kursledare. 

Ur kursinnehållet: 


  • Hur ska du hantera svåra samtal på bästa sätt för att nå den effekt du vill?

  • Bemötandets viktiga roll i hur du uppfattas som ledare – konkreta kopplingar till vardagliga utmaningar

  • Konflikthantering – hur påverkar ditt bemötande och agerande pågående konflikter, och hur kan du förebygga att de uppstår konflikter?

  • Vad krävs av dig som chef för att vara en god ledare på distans?

  • Hur kan du bli en ännu mer motiverande chef och få medarbetarna att trivas bättre?

  • Etiska dilemman – diskussion och reflektion kring olika scenarier som kan uppstå

  • Juridisk uppdatering, rättspraxis och när arbetsmiljölagen går emot kundens situation

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som jobbar som chef och ledare för personliga assistenter t. ex. som enhetschef, områdeschef, kundansvarig eller arbetsledare.
  • Pris:

Utbildningsledare

Display gabriella bauer

Gabriella Bauer

Gabriella Bauer är utbildad lärare, UGL-handledare (Utveckling Grupp Ledare, Försvarshögskolans koncept på ledarutbildning) och coach. Hon är certifierad för instrumenten SDI, Förtroendefullt samarbete och Intressebaserad problemlösning. Gabriella håller sedan 20 år utbildningar och föreläsningar samt coachar chefer och ledare inom många olika branscher. Under flera år arbetade hon som lärare och hon har med jämna mellanrum tagit sommarvikariat som enhetschef inom äldrevården.

Display johanna bjork

Johanna Björk

Johanna Björk är konsult, pedagog och handledare med mångårig erfarenhet som ADHD-konsulent. Johannas spetskompetens är förmågan att motivera och utveckla det anpassade ledarskapet hos andra samt att driva och utveckla grupper mot uppsatta mål. Hon har lång erfarenhet av att leda personer med funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. Johanna brinner för att föra ut bemötandets viktiga betydelse och hur du som chef kan utveckla ditt bemötande för att skapa det ledarskap du vill uppnå.

Display bild katarina lindblad

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är jurist och har specialiserat sig inom social- och förvaltningsrätt som hon ofta utbildar och föreläser inom. Katarina har sedan tidigare mångårig erfarenhet som socionom, chef och LSS-handläggare inom socialtjänsten. Hon har även arbetat som chef för enskild verksamhet inom personlig assistans.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program