Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Grön infrastruktur i praktiken

Hur främja ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald?

 

Att arbeta strategiskt med grön infrastruktur bidrar till långsiktigt hållbar samhällsplanering. Det ger ett helhetsperspektiv över landskapets ekologiska funktioner och ökar möjligheten för kommuner att nå miljömål och säkra en långsiktigt hållbar strategi för grön infrastruktur i handlings-, översikts och detaljplaner.

Under interaktiva former får du som deltagare kunskap både om goda exempel om hur den gröna infrastrukturen kan kartläggas och hur sådana kartläggningar kan användas i fysisk planering – för en långsiktigt hållbar grön samhällsplanering.

Du lär dig olika analysmetoder för framtagande av kunskapsunderlag för grön infrastruktur och får ta del av goda exempel för hur du kan arbeta med kartläggning av grön infrastruktur och hur kunskapsunderlag används i praktiken. Kursen innehåller workshops där deltagarna får definiera sina utmaningar och målsättningar för att realisera hänsynstagande och förvaltning av grön infrastruktur och den gröna och hållbara staden.

 

Ur kursinnehållet:


  • Så främjar grön infrastruktur ekosystemtjänster och bevarar biologisk mångfald

  • Kunskaper om ekologisk teori som ökar din förmåga för goda avvägningar vid grön planering

  • Rätt tillvägagångssätt vid framtagande av grönt infrastrukturunderlag ger bättre långsiktig planering och prioritering

  • Hur gröna infrastrukturkartläggningar hjälper oss i artskyddsärenden och Natura 2000 MKB

  • Vägledning för hur du startar upp och gör rätt prioriteringar i arbete med grön infrastruktur

  • Målgrupp: Samhällsplanerare, handläggare, kommunekologer och andra som arbetar med hållbar samhällsplanering på kommunal nivå.
  • Pris:

Kursledare

Display ann webb

Anna Koffman

Anna är senior naturmiljökonsult vid Calluna AB och arbetar som ekolog och projektledare med naturmiljöutredningar, inventeringar, skötselplaner och projekt inom urban ekologi och samhällsbyggnad. Hon är specialist inom landskapsekologi med lång erfarenhet av kartläggning av grön infrastruktur, naturvärdesbedömningar och GIS-analyser. Anna har även arbetat som ekolog för Stockholm stad.

Display magnus webb

Magnus Tuvendal

Magnus arbetar som naturmiljökonsult vid Calluna AB med frågan hur ekosystemtjänster kan synliggöras i strategisk planering och beslutsfattande och därmed stödja en hållbar samhällsutveckling. Magnus har tidigare arbetat som forskare vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Han har erfarenhet av att leda projekt i samarbete med statliga verk, myndigheter och företag. Magnus är en mycket uppskattad föreläsare och seminarieledare och är även prisbelönt för sina insatser inom lärande för hållbar utveckling i Sverige. Magnus har arbetat med hållbarhetsfrågor både professionellt och ideellt sedan 1992.

Display oskar webb

Oskar Kindvall

Oskar arbetar som naturmiljökonsult vid Calluna AB med fokus på landskapsanalyser och projekt inom forskning och rådgivning. Han ar specialiserad på storskaliga landskapsmodeller och bedömningar av arters överlevnad i samband med klimat- och landskapsförändringar. Oskar ar dessutom brett biologiskt kunnig, har stor erfarenhet av fältarbete i olika miljöer och behärskar ett stort antal organismgrupper och deras ekologi. Hans specialistomraden är Landskapsekologi & populationsdynamik, artkunskap och bioinformatik.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program