Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Buller vid planering och tillsyn

Nya regelverket | Aktuell planläggning | Korrekt tillsynshandläggning

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem. Samtidigt råder det bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, vilket innebär ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden. I och med det nya regelverket som samordnar PBL och miljöbalken är det viktigt att plan-, bygglov och miljösidan har en samsyn i hanteringen av buller.

Denna kurs ger dig rätt verktyg för planering och tillsyn av olika typer av buller. SIPUs kurs Buller vid planering och tillsyn tar ett helhetsgrepp om buller - från tidiga skeden via genomförande till tillsyn. Du får en genomgång av vad aktuell och uppdaterad lagstiftning innebär i praktiken samt verktyg för hur du bäst hanterar buller i planprocessen.

Ur kursinnehållet:



 • Buller i PBL och miljöbalken - genomgång av aktuell lagstiftning och nya trafikbullerförordningen




 • Lär dig göra en korrekt och tydlig bullerutredning för att säkerställa en konkret åtgärdsplan




 • Säkra en noggrann handläggning av buller i hela planprocessen




 • Hur hantera bullerfrågan vid utveckling av befintlig och ny bebyggelse?




 • Hållbar stadsplanering som tar hänsyn till trafikbuller vid förtätning och nybyggnation




 • Checklista för hantering av buller i plan- och tillsynsarbetet



 • Datum: 2018-10-09 - 2018-10-10
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen

Kursledare

Display charlotta ericsson

Charlotta Eriksson

Charlotta Eriksson, Epidemiolog och Med. Dr. i medicinsk vetenskap. Charlotta arbetar vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms län och är även anknuten till Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Charlottas huvudsakliga inriktning är utredning och forskning kring buller och hälsa och är bland annat huvudförfattare till kapitlet om buller i Miljöhälsorapporten 2017.

Display lisa johansson 1

Lisa Johansson

Lisa Johansson är akustikkonsult och teamledare med ca 15 års erfarenhet i branschen. Lisa jobbar främst med samhällsbullerprojekt i tidiga skeden åt byggherrar, kommuner och verksamhetsutövare. Hon har varit delaktig i flertalet omfattande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och har god kännedom om de juridiska aspekterna kring bullerfrågan vid planering och i prövningar. Hon är en van föreläsare som ofta håller presentationer vid konferenser, samråd och förhandlingar samt kurser till yrkesverksamma och studenter.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program