Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Buller vid planering och tillsyn

Riktvärden och lagar | Aktuell planläggning | Korrekt tillsynshandläggning

Korrekt hantering av buller som främjar hälsa och miljö 

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem, och trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Samtidigt råder det bostadsbrist i många av landets tillväxtregioner och det finns behov av att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer. En försvårande faktor för bostadsbyggandet är den osäkerhet som råder i fråga om hur buller ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder.

Med anledning av detta framtogs propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:128), som antogs i juni 2014. Syftet med propositionen var att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Detta arbete mynnade så småningom ut i de nya trafikbullerförordningarna och de nya skrifterna om industribuller.

Med rätt kunskaper om aktuell teori, juridik och teknisk kunskap lär du dig fatta rätt beslut

Under denna tvådagarskurs får du viktig juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och buller. Du lär dig bland annat hur buller regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken. Du får även kunskap om hur en bullerutredning utförs på bästa sätt, hur buller effektivt kan minskas vid mottagare eller källa, och hur bullerkartläggning kan genomföras. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du med säkerhet hanterar frågor som rör buller i plan- och byggprocessen.

Efter kursen kan du bland annat:


 • Avgöra när avsteg från riktvärden kan göras

 • Förstå vad förändringar i lagstiftningen innebär i praktiken

 • Utföra en bullerutredning eller bullerkartläggning på bästa sätt

5 anledningar att gå på kursen:


 • Lär dig avgöra när avsteg från riktvärden kan göras

 • Förstå vad förändringar i lagstiftningen innebär i praktiken

 • Lär dig utföra en bullerutredning eller bullerkartläggning på bästa sätt

 • Få rätt kuskaper om teori, juridik och teknik för att fatta korrekta beslut

 • Fördjupa dig i hur buller bör hanteras i planprocesser och i tillsynsärenden

 • Datum: 2019-10-10 - 2019-10-11 Fåtal platser kvar
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen, bedriver tillsyn som miljöinspektör eller hanterar buller i privat sektor.

Kursledare

Display andreas novak 1

Andreas Novak

Andreas Novak, TeknDr, arbetar som teknik- och utvecklingschef för akustiksektionen inom WSP Sverige AB samt är akustikexpert med inriktning mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader. Han har 30 års erfarenhet av arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från förstudier, program-, system-, bygg- till förvaltningsskedet.

Display jan

Jan Casserstedt

Jan Casserstedt är jurist och arbetar på Natur- och byggnadsförvaltningen i Huddinge kommun på miljötillsynsavdelningen. I sitt arbete på Huddinge kommun får han svara på frågor, som förutom att vara miljö- och livsmedelsrelaterat, berör övergripande frågor som t.ex. remisser, styrdokument och annat allmänt förvaltningsjuridiskt. Huddinge är en av de största kommunerna i Stockholms län och har en stor mängd olika verksamheter, både små och stora. Han har tidigare arbetat med tillsyn och prövning enligt både PBL och MB, med planläggnings- och exploateringsfrågor samt med traditionellt förvaltningsrättsligt arbete i Värmdö kommun. Jan har bred erfarenhet av miljö- och andra fastighetsrättsliga frågor och gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild

Namn: Ellen Johansson

Tel: +46 (0)72 724 44 27

Ladda ner program