Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Ny förvaltningslag

Grunden för svensk offentlig verksamhet

Den nya förvaltningslagen träder i kraft 1 juli 2018 och den nya lagtexten ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. För att värna om rättssäkerheten byggs regelverket ut och anpassas till dagens moderna samhälle och hur relationen mellan myndigheter och allmänheten har utvecklats de senaste decennierna.

Vilka blir förändringarna och hur påverkar lagen din förvaltning?

Under denna endagskurs går vi grundligt igenom förvaltningslagen med särskilt fokus på de förändringar som kommer i det nya förslaget. Tid avsätts för interaktiva inslag och diskussion med kollegor om hur man bör hantera lagändringarna praktiskt.


Kursen kommer bland annat att beröra följande nyheter: • Utökade krav på serviceskyldighet • Myndighetens utredningsansvar • Bättre samverkan mellan myndigheter • Ett modernt språkbruk i offentliga handlingar • Större krav på tolkning och översättning • Bättre tillgänglighet till myndigheter och snabbare svar från myndigheter • Krav på enskilds framställning och hur hanteras en bristfällig sådan? • Tydligare motivering av beslut • Snabbare underrättelse om beslut och kommunikationsskyldighet under handläggningsförloppet • Dröjsmålstalan – nytt institut • Rättelse – myndigheters möjligheter/ skyldigheter att ompröva och ändra sina egna beslutGå båda kurserna om kommunallagen och förvaltningslagen till specialpris

Boka din plats till båda kurserna samtidigt. Ange rabattkod FLKLrabatt1 vid bokning till Ny förvaltningslag, och rabattkod FLKLrabatt2 vid bokning till Kommunallagen i förändring, så får du 1000 kr rabatt på vardera kurs.*

*Rabatten gäller enbart dessa två kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda kurserna vid ett och samma tillfälle för att ta del av rabatten.

 • Datum: 2018-03-13 - 2018-03-13
 • Typ: Kurs
 • Pris: 5 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2018-05-30 - 2018-05-30
 • Typ: Kurs
 • Pris: 5 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Offentliga tjänstepersoner vars dagliga arbete påverkas mycket av förvaltningslagen t.ex. handläggare, förvaltnings- nämnd och kommunsekreterare, administratörer och registratorer. Även antra intresserade som vill uppdatera sig om förvaltningslagen

Kursledare

Display img 1020

Sofia Donner

Sofia Donner är jurist och har specialiserat sig i offentlig rätt. Hon har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter och arbetar för närvarande på domstol och som externlärare på universitet. Hon föreläser frekvent i förvaltningsrätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet- och sekretess samt sociala medier i offentlig förvaltning.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program