Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Lågaffektivt bemötande

Hantera och förebygga problemskapande beteenden

 

Att hantera personer med ett problemskapande beteende kan vara svårt. Med ett lågaffektivt bemötande förebygger och hanterar du utmanande situationer och skapar förutsättning för en lugn och välmående vardag.

 

Metoden har visat lyckade resultat inom olika verksamhetsområden och är idag frekvent använd av yrkesverksamma inom exempelvis LSS, socialtjänst, skola samt vård och omsorg. Kursdagarna varvar teori med praktiska exempel och diskussioner.

 

Efter kursen har du som deltagit kunskaper om:

• Metoder för kartläggning och hantering av problemskapande beteenden

• Hur du med rätt verktyg kan skapa förutsättning för en lugn och välmående vardag

• Förståelse för orsaker till problemskapande beteende ur ett lågaffektivt perspektiv

• Samband mellan bemötande, miljömässiga faktorer och ett problemskapande beteende

  • Målgrupp: Yrkesverksamma inom LSS, socialtjänst, vård och omsorg, skola och andra som möter personer med ett problemskapande beteende
  • Pris:

Utbildningsledare

Display webb annica kosner

Annica Kosner

Annica Kosner är legitimerad psykolog och genomgår specialistutbildning i neuropsykologi. Annica har en bakgrund som psykolog inom skola och psykiatri och arbetar sedan 2011 i egen verksamhet där hon handleder och utbildar personal i lågaffektivt bemötande. Hon har över 25 års erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från olika yrkesroller.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program