Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Offentlig upphandling av byggentreprenader

Entreprenadjuridik, tydliga avtal och praktiska verktyg

Att upphandla byggentreprenader är ofta en svår process med många fallgropar. Felaktigheter och misstag i processen kan orsaka stor skada för berörda parter och i slutändan bli kostsamt. För att göra en bra affär krävs en gedigen förståelse för upphandlingsprocessens olika delar och grundlig kunskap om den viktiga juridiken. En lyckad entreprenadupphandling gör att du slipper överprövningar och skadeståndskrav, får ökad kontroll över priset och kan säkra kvalitén på den slutgiltiga leveransen.

På denna kurs får du en grundlig genomgång av entreprenadupphandlingens olika faser och vad du måste tänka på i varje del av processen. Vilka krav bör ställas i förfrågningsunderlaget, och hur ska du tänka när du väljer upphandlings-, ersättnings- och entreprenadform? Hur kan du undvika tvister och dyra kostnadspåslag i ÄTA-arbeten? Du får både en noggrann genomgång av de juridiska regelverk som omsluter offentlig entreprenadupphandling, men även konkreta tips och råd för hur du kan göra lyckade upphandlingar och därmed goda affärer.

Ur kursens innehåll: • Lär dig utforma tydliga och juridiskt korrekta förfrågningsunderlag • Så kan du undvika vanliga fallgropar och kostsamma tillägg vid ÄTA-arbeten • Hur du väljer den optimala upphandlings-, ersättnings- och entreprenadformen i varje enskilt fall • Så utformar du förfrågningsunderlagen för att undvika taktiskt anbudslämnande • Praktisk genomgång av hur nya LOU påverkar entreprenadupphandlingar • Konsten att ställa både rätt och lagom många krav i en upphandling som både attraherar attraktiva anbud och säkrar en kvalitativ leverans • Konkreta råd för hur du undviker överprövning och skadeståndskrav


 • Datum: 2018-05-07 - 2018-05-08
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2018-11-20 - 2018-11-21
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: En kurs för dig som arbetar med offentlig upphandling av byggentreprenader på kommun, landsting och kommunalt bostadsbolag eller som konsult. Du bör ha grundläggande kunskaper om LoU

Kursledare

Display daniel 2

Daniel Lindgren

Daniel är civilingenjör inom industriell ekonomi och han har även examen inom juridik och nationalekonomi. Han har arbetat med offentlig upphandling i över 10 år och har specialiserat sig på upphandling av entreprenader. År 2009 grundade Daniel upphandlingskonsultföretaget Ecenea med fokus på upphandling av entreprenader, idag har företaget nästan 50 konsulter där ungefär hälften är specialiserade inom bygg- och entreprenader. Daniel är en uppskattad föreläsare som bidrar med lyckade exempel på hur upphandlingskonsulterna inom företaget har hanterat komplexa upphandlingar.

Display magnus vid nge

Magnus Vidänge

Magnus är jurist (jur.kand.) och har i mer än 15 år jobbat med offentlig upphandling och entreprenadjuridik, bland annat som advokat, som entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier och som bolagsjurist på byggföretag. Magnus har även stor erfarenhet av att handla upp byggentreprenader i offentliga upphandlingar.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program