Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Projektledning i offentlig upphandling

• Styrning för effektiva processer  • Att leda utan mandat

• Tydlig kommunikation och ansvarsfördelning

Genom att arbeta med upphandling i projektform ökar du möjligheten till mer strategiska inköp av varor och tjänster. Samtidigt ställer det höga krav på dig som ansvarig upphandlare och din förmåga att leda och följa upp projekt. Denna kurs ger dig handfasta verktyg för att stärka dina kvaliteter som projektledare – för ökad kvalitet och effektivitet i hela upphandlingsprocessen.

 

Att leda upphandling i projektform – ta del av välfungerande projektmodeller och säkerställ en tydlig arbetsprocess

Under kvalificerad ledning varvas föreläsningar med praktiska övningar där du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. Kursen ger dig rätt verktyg för att planera, genomföra och följa upp varje upphandling utifrån användbara projektmodeller där du lär dig undvika de vanligaste fallgroparna. Du lär dig fastställa effektiva arbetsprocesser för olika skeden i projektet, upprätta en tydlig tidsram och identifiera risker i olika skeden.

 

Förmågan att leda utan att vara chef – lär dig engagera alla involverade och kommunicera för att behålla kvalitet i alla delar av projektet

Kursen ger dig verktyg för att upprätta effektiva arbetsprocesser, tydliggöra ansvarsfördelning och främja en tydlig kommunikation mellan beställare och upphandlare. Det ger dig ökade möjligheter att främja lyckade inköp av varor och tjänster. Därtill lär du dig konsten att leda och engagera medarbetare och säkerställer därmed att alla involverade levererar i tid och med kvalitet. Kursen fokuserar på konkreta verktyg och metoder för projektledning och förutsätter därför vissa kunskaper inom LOU.

  • Datum: 2019-03-21 - 2019-03-21 OBS. 1-dagskurs med ändrat program. Information kommer inom kort.
  • Typ: Kurs
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen riktar sig främst till dig som upphandlare, inköpare eller inköpsstrateg, men utbildningen är även relevant för andra som behöver kunskap om hur man arbetar med upphandling i projektform

Kursledare

Display webb peter

Peter Bergman

Peter Bergman har gedigen erfarenhet av upphandling och inköp inom organisationer så som TeliaSonera, Uppsala kommun, Skanska och Sandvik. Peter har lång erfarenhet som chef och att leda och driva förändringsprojekt i komplexa organisationer och i olika länder, samt mer än 10 års erfarenhet av arbete kopplat till olika projektledningsmodeller och olika roller (projektägare, styrgruppsmedlem, projektledare). Idag arbetar Peter som seniorkonsult på ett managementkonsultbolag.

Display tomas n slund

Tomas Näslund

Tomas Näslund har flera års erfarenhet av projektledning inom offentlig upphandling och strategiskt inköp. Han har haft roller som upphandlare och inköpschef inom offentlig sektor och arbetar idag som konsult hos ett managementkonsultföretag. Tomas har genomfört över 80 offentliga upphandlingar och varit projektledare för projekt inom P2P, e-handel och implementering av upphandlingssystem med tillhörande processarbete. Tomas har också genomfört över 100 utbildningsuppdrag, kurser och seminarier inom inköp, projektledning, kommunikation, hållbar upphandling och offentlig upphandling.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program