Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kommunikation och bemötande i tillsynsarbetet

Så använder du effektiv kommunikation som ett medvetet verktyg i tillsynsarbetet

 

Som inspektör möter du ständigt nya miljöer, verksamheter och verksamhetsutövare, och i ett framgångsrikt tillsynsarbete behöver du snabbt bygga en bra och öppen relation till verksamhetsutövaren, samtidigt som du behåller din professionalism och integritet.

 

I samband med tillsyn kan du också ibland hamna i situationer där verksamhetsutövaren försöker påverka dig i någon riktning. Det kan till exempel handla om avledande manövrer, överdriven trevlighet, uppenbart undanhållande av fakta eller andra beteenden. Det kan också uppstå situationer där verksamhetsutövaren reagerar på ett känslomässigt sätt, med ilska, gråt eller arrogans.  Under kursen tar vi upp ett antal sådana situationer och konflikter samt diskuterar hur du kan förhålla dig till dessa.

 

Ur kursens innehåll:  • Så bygger du snabbt en god relation till verksamhetsutövaren
  • Att förmedla ett tydligt budskap
  • Hur utveckla en effektivare argumentation?
  • Så bemöter du invändningar, protester och känslomässiga reaktioner
  • Öka dina färdigheter samtalsmetodik; att ställa frågor, att omformulera och sammanfatta, etc.
  • Konflikthantering – hur ska du som inspektör hantera svåra situationer? 

Teori och praktiska övningar


De teoretiska passen varvas med praktiska övningar i mindre grupper, där du tillämpar samtalsfärdigheterna samt får återkoppling från kursledaren och dina kurskamrater.

 

  • Målgrupp: Inspektörer inom kommunal och statlig förvaltning
  • Pris:

Utbildningsledare

Display christian schoerner

Christian Schoerner

Christian arbetar som utbildare med muntlig kommunikationsträning, professionell presentationsteknik, samtals- och mötesteknik m.m. Under mer än 25 år har Christian haft ett stort antal utbildningsuppdrag inom området för tjänstemän inom offentlig förvaltning.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program