Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Äldres behov i centrum, rättssäker handläggning och gott bemötande

För dig som arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen erbjuder vi nu en kurs med fokus på rättssäker handläggning och gott bemötande av äldre och anhöriga. SIPU vill med denna kurs ge dig verktyg och inspiration för att du ska kunna arbeta rättssäkert med äldres behov i centrum.

Ur kursens innehåll: • Rättssäker handläggning med stöd i lagstiftningen utifrån individens behov i centrum • Hur arbeta rättssäkert när den enskilde har kognitiva svårigheter? • Hur implementera och tillämpa ÄBIC/IBIC i praktiken? • Informerande och motiverande samtal – professionellt bemötande utifrån ett myndighetsutövarperspektiv • Öka din trygghet i att fatta svåra beslut och förmedla detta till den enskilde och anhöriga • Skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda den demenssjukas behov – hur bemöta demenssjuka för att skapa tillit och förtroende? • Upptäck och bemöt beteendemässiga och psykiska symptom vid demens


 • Datum: 2018-09-19 - 2018-09-20
 • Typ: Kurs
 • Pris: 8 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som biståndshandläggare

Kursledare

Display webb anna ny

Anna Gilbe

Anna Gilbe, konsult, handledare och utbildare med individ-, grupp-, ledar- och verksamhetsutveckling inom såväl offentlig som privat verksamhet. Anna föreläser om professionellt bemötande utifrån ett myndighetsutövarperspektiv och hur du bemöter äldre och anhöriga för att skapa relationer som bygger på förtroende och tillit.

Display webb beata terzis

Beata Terzis

Beata Terzis är disputerad neuropsykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm. Tillsammans med Jane Cars, geropsykolog, har Beata skrivit boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata är certifi erad BPSD-utbildare och är en mycket uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

Display christina amundberg

Christina Amundberg

Christina Amundberg, socionom med vidareutbildning i psykologi, juridik och folkhälsa. Christina har varit verksam i kommunal socialtjänst inom samtliga verksamhetsområden, arbetat hos tillsynsmyndighet och haft myndighetsutövning som fördjupningsämne. Christina föreläser om rättssäker handläggning med stöd i lagstiftningen utifrån individens behov i centrum.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program