Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

• Rättssäker handläggning • Nya lagar och regler • Kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar såsom  demenssjukdomar

Som biståndshandläggare behöver du känna trygghet i att du tar beslut som är rättssäkra. Utredningar och beslut ska klara granskning och vara lättförståeliga för både den enskilde och anhöriga. Under denna kurs fördjupar vi oss i lagstiftning och viktiga rättsfall. Vi diskuterar komplexa ärenden som när den enskilde saknar insikt om sitt behov av stöd och behöver få hjälp utan att självbestämmanderätten överträds.

Syftet med kursen är att ge dig rätt kunskaper för en rättssäker handläggning och ett utvecklat bemötande av äldre och anhöriga. Du får bl.a. lära dig om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar såsom demenssjukdomar, stroke, MS och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Professionellt bemötande 

Vi går även igenom hur professionellt bemötande av den enskilde och anhöriga kan säkerställa att individens behov tillgodoses. Du får verktyg i hur du bemöter äldre och anhöriga för att skapa relationer som bygger på förtroende samt ökar din trygghet i att fatta svåra beslut och förmedla dessa.

Bemötande av demenssjuka 

Kursen ger dig också hjälpmedel för att skapa rätt förutsättningar att utreda behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuke. Du får även kunskap om hur du kan bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Ur kursens innehåll: • Kunskap om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar, stroke, MS och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar • Informerande och motiverande samtal – professionellt bemötande utifrån ett myndighetsutövarperspektiv • Stöd med genomgång av två reflektions- och handledningsmodeller • Nya förvaltningslagen  • Ny lag om bostadsanpassningsbidrag • Tillägg till kommunallagen – avtalssamverkan mellan kommuner och regioner  • Förenklad biståndshandläggning  • Ny boendeform för äldre  • Utökad tillståndsplikt för äldreomsorgens verksamheter


 • Datum: 2020-09-16 - 2020-09-17
 • Pris: 8 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som biståndshandläggare

Utbildningsledare

Display webb anna ny

Anna Gilbe

Anna Gilbe, konsult, handledare och utbildare med individ-, grupp-, ledar- och verksamhetsutveckling inom såväl offentlig som privat verksamhet. Anna föreläser om professionellt bemötande utifrån ett myndighetsutövarperspektiv och hur du bemöter äldre och anhöriga för att skapa relationer som bygger på förtroende och tillit.

Display webb beata terzis

Beata Terzis

Beata Terzis är disputerad neuropsykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm. Tillsammans med Jane Cars, geropsykolog, har Beata skrivit boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata är certifi erad BPSD-utbildare och är en mycket uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

Display christina amundberg

Christina Amundberg

Christina Amundberg, socionom med vidareutbildning i psykologi, juridik och folkhälsa. Christina har varit verksam i kommunal socialtjänst inom samtliga verksamhetsområden, arbetat hos tillsynsmyndighet och haft myndighetsutövning som fördjupningsämne. Christina föreläser om rättssäker handläggning med stöd i lagstiftningen utifrån individens behov i centrum.

 

 

Boka

 

Frågor?

Sandra.l

Namn: Sandra Larsson

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program