Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Systematisk uppföljning av insatser för placerade barn och unga

En av den sociala barn- och ungdomsvårdens viktigaste uppgifter är att säkerställa att barn och unga som är placerade i samhällsvård får en trygg och rättssäker vård. Det ställer höga krav på socialtjänstens förmåga att på ett effektivt sätt följa upp och utvärdera insatserna utifrån vård- och genomförandeplaner. Kursen ger dig anändbara verktyg för att planera och följa upp insatser på ett systematiskt sätt.     

 

Rutiner för att planera och följa upp insatser utifrån vård- och genomförandeplanen

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap och verktyg och för att skapa rutiner för sytematisk med uppföljning av insatser för placerade barn. Genom att formulera tydliga och uppföljningsbara mål för insatser ökar du möjligheten att kunna mäta huruvida de faktiskt uppnås. På så vis får du även ett underlag för att pröva om vården fortfarande utgår från barn och ungas behov. Hur arbeta strukturerat med uppföljning för att få underlag för överväganden och prövningar av om vården fortfarande behövs? Hur påverkar det reviderade BBIC socialtjänstens möjlighet att systematiskt följa uppinsatser för barnen? Dessa och många andra frågor får du svar på under kursen.

 

Modeller för bra samtal med barn som öppnar upp för tillitsfulla relationer och ger underlag för utvärdering av insatser

För att kunna fatta rätt beslut för barn och ungas bästa behöver du upprätta en god kontakt som öppnar upp för en förtroendefull relation. Därför krävs en kontinuitet i möten med barn och unga där de upplever att de är delaktiga i de beslut som fattas. Under kursen lär du dig avgöra vilka frågor du bör ställa beroende av insats och barnets mognad samt hur du ska veta vilket stöd familjehem och vårdnadshavare behöver.

 

Det tredelade föräldraskapet – rätt stöd och insatser med tydligt fokus på barnets bästa

Lär dig hur socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem kan samverka för att insatserna ska få önskad effekt. Ta del av användbara rutiner för uppföljning av insatser för att ge placerade barn ökade möjligheter till en trygg uppväxt samt hur du kan arbeta med det tredelade föräldraskapet som stöd i barnets identitetsutveckling. Du lär dig även hur uppföljningen bidrar till optimal utveckling hos barnet, utifrån de fyra utvecklingsområdena.

 

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som socialsekreterare med ansvar för placerade barn, enhetschef för barn- och ungdomsenheten och familjehemssekreterare.
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display agnes lundstr m

Agnes Lundström

Agnes Lundström är socionom och arbetar som utredare vid Socialtjänst – barn och ungdom i Rinkeby-Kista SDF med utvecklings- och kvalitetsarbete. Hon har mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn och familj samt som ansvarig för och utbildare i BBIC.

Display anette h  g

Anette Höög

Anette Höög är socionom och arbetar som utvecklingsledare vid Socialtjänst – barn och ungdom i Rinkeby-Kista SDF med utvecklings och förändringsarbete. Hon har mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn och familj samt som samordnare för och utbildare i BBIC.

Display webb ann sofie

Anne-Sofie Östling

Anne-Sofie Östling är socionom och arbetar som biträdande enhetschef vid familjehemsvården i Spånga-Tensta SDF. Hon har över 30 års erfarenhet av arbete inom familjehemsvården, samt som metodutvecklare och som samordnare för och utbildare i BBIC.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program