Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Juridiken som styr nämndadministrationen

Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare har ett stort ansvar för att den enskildas rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. För att du ska känna dig tryggare i din roll, erbjuder vi en tvådagarskurs kring tillämpning av juridiken som styr nämndadministrationen, med särskilt fokus på den nya kommunallagen, mötesjuridik, sammanträdesformalia samt offentlighet och personuppgiftsskydd enligt den nya dataskyddsförordningen. 

Lagstiftningen och formalian som styr ditt arbete

I rollen som nämndsekreterare krävs att du är uppdaterad kring lagstiftningen som styr ditt arbete samt har god kunskap om formaliakraven kring själva sammanträdena. Under nämndprocessen behöver du hantera många olika frågeställningar som dyker upp och kunna lösa dem snabbt enligt aktuell lagstiftning och formaliakrav, för att komma vidare med mötet.

Ny lagstiftning

Under 2018 trädde en rad nya lagar i kraft som berör nämndadministrationen, bl.a. en ny kommunallag från 1 januari och EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som började gälla i maj. Även offentlighets- och sekretesslagen behöver man känna till som nämndsekreterare.

Uppdatera och fördjupa din kunskap och diskutera utmaningar från din vardag

Under denna kurs får du fördjupad kunskap om juridiken som styr ditt arbete, med fokus på kommunallagen, mötesjuridik, sammanträdesformalia samt offentlighet och personuppgiftsskydd. Vi varvar föreläsning med olika övningar och diskussioner, så att du även får möjlighet att diskutera utmaningar och frågeställningar som du har med dig från din egen erfarenhet. 

  • Datum: 2020-04-01 - 2020-04-02
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Datum: 2020-09-30 - 2020-10-01
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Nämndsekreterare i nämnder, utskott och styrelser samt kommunsekreterare

Utbildningsledare

Display hans

Hans Gåsste

Hans är konsult och har arbetat i 16 år som Revisionskonsult på PwC. Han genomförde ett stort antal revisionsgranskningar samt utvecklade och genomförde mängder av utbildningar med de offentligrättsliga regelverken som bas, bl.a. om offentlighet och sekretess, kommunallagen, förvaltningslagen, beredningsprocessen, praktisk nämndadministration och protokollsarbete. Innan dess arbetade Hans i 20 år som kommunsekreterare i Ljusnarsbergs och Leksands kommuner.

Display ove

Ove Axelsson

Ove är konsult och har arbetat i flera omgångar som kommunsekreterare och utredare i Mora kommun. Han har även arbetat i 11 år som Revisionskonsult på PwC där han bl.a. genomförde revisionsgranskningar samt utvecklade och genomförde utbildningar om de offentligrättsliga regelverken. Tidigare har Ove också arbetat som utredningssekreterare på kommunförbundets länsavdelning i Södermanland. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program