Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Biståndshandläggning av demenssjuka

Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd

SIPU:s kurs ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuka.

Under SIPU:s kurs får du kunskap om tidiga symptom på demens och vad de vanligaste konsekvenserna blir för den demenssjuka både psykiskt och fysiskt. Du får även kunskap om hur du kan bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Kursen syftar till att hjälpa dig som biståndshandläggare att hantera de komplexa fall som uppstår när den enskilde på grund av sin demens saknar insikt om sitt eget behov av stöd. Du får verktyg i hur du bemöter den enskilde och anhöriga för att skapa relationer som bygger på förtroende och tillit och hur du tillsammans med den enskilde och anhöriga kan utreda vilket behov av stöd som behövs. 

Som deltagare på kursen får du boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt som Beata Terzis är medförfattare till!

Ur kursinnehållet: • Hur upptäcka tidiga tecken på demenssjukdom? • Hur påverkas kognitionen vid demenssjukdom? • Hur bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens? • Hur motivera till stöd när den enskilde saknar insikt om sitt behov av hjälp? • Att skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda den demenssjukas behov • Hur arbeta för att stärka självkänslan och de förmågor som finns kvar hos den demenssjuka? • Hur hantera anhöriga som ser andra behov än den enskilde hos den demenssjuka?


Grupprabatt 

Boka er som grupp och ta del av rabatt – 3 för 2! Ange kod 3204GRUPP vid bokning. Rabatten gäller enbart detta kurstillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Ni måste boka er vid samma tillfälle för att få rabatt.


Sagt av tidigare deltagare:


"Relevant information, konkreta verktyg att använda i mötet med både enskilda och anhöriga."

"Jag fick mycket med mig, bland annat mer kunskaper om kognitiv svikt men framför allt verktyg att använda i mitt jobb."

"Fantastiska två dagar."

"Bra upplägg, intressant kursinnehåll. Utrymme för diskussioner och grupparbeten"

"Intressant att lyssna till. Lätt att lyssna till. Enkelt att hålla fokus hela tiden."

"Väldigt bra, fängslande, kan verkligen rekommendera henne!"

 • Datum: 2020-05-27 - 2020-05-28
 • Pris: 8 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-11-24 - 2020-11-25
 • Pris: 8 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen eller som enhetschef

Ökad demenskunskap rekommenderas i nya nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har publicerat nya Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017). Som en åtgärd för att kunna ge bättre vård och omsorg av demenssjuka uppmuntras biståndshandläggare och LSS-handläggare till att delta i utbildning om demenssjukdom. I sammanfattningen av några viktiga rekommendationer nämns:

"Biståndshandläggares och LSS-handläggares beslut i olika ärenden som rör personer med demenssjukdom förutsätter en grundläggande förståelse för sjukdomen och dess konsekvenser. Socialstyrelsen rekommenderar därför att biståndshandläggare och LSS-handläggare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom erbjuds utbildning om demenssjukdom." 

Läs mer om de nya riktlinjerna här.
 

Utbildningsledare

Display webb beata terzis

Beata Terzis

Beata Terzis är disputerad neuropsykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm. Tillsammans med Jane Cars, geropsykolog, har Beata skrivit boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata är certifi erad BPSD-utbildare och är en mycket uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

 

 

Boka

 

Frågor?

Sandra.l

Namn: Sandra Larsson

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program