Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Biståndshandläggning av demenssjuka

Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd

SIPU:s kurs ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuka.

Professionellt bemötande av enskilda med demens och anhöriga

Under SIPU:s kurs får du kunskap om tidiga symptom på demens och vad de vanligaste konsekvenserna blir för den demenssjuka både psykiskt och fysiskt. Du får även kunskap om hur du kan bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Kursen syftar till att hjälpa dig som biståndshandläggare att hantera de komplexa fall som uppstår när den enskilde på grund av sin demens saknar insikt om sitt eget behov av stöd. Du får verktyg i hur du bemöter den enskilde och anhöriga för att skapa relationer som bygger på förtroende och tillit och hur du tillsammans med den enskilde och anhöriga kan utreda vilket behov av stöd som behövs. 


Ur kursinnehållet: • Hur upptäcka tidiga tecken på demenssjukdom? • Hur påverkas kognitionen vid demenssjukdom? • Hur bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens? • Hur motivera till stöd när den enskilde saknar insikt om sitt behov av hjälp? • Att skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda den demenssjukas behov • Hur arbeta för att stärka självkänslan och de förmågor som finns kvar hos den demenssjuka? • Hur hantera anhöriga som ser andra behov än den enskilde hos den demenssjuka?Som deltagare på kursen får du boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt!  

 • Datum: 2018-05-15 - 2018-05-16
 • Typ: Kurs
 • Pris: 8 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen eller som enhetschef

Kursledare

Display webb beata terzis

Beata Terzis

Beata Terzis är disputerad neuropsykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm. Tillsammans med Jane Cars, geropsykolog, har Beata skrivit boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata är certifi erad BPSD-utbildare och är en mycket uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program