Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Förebyggande insatser och stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter

En stärkt föräldraförmåga minskar risken för att barn far illa

 

Under denna kurs lär du dig att arbeta på ett framgångsrikt sätt med förebyggande insatser och samverkan mellan socialtjänst och föräldrar med kognitiva svårigheter. Syftet med kursen är att stärka föräldraskapet och på så vis förhindra att barnet blir placerat i familjehem. Ta del av evidensinformerade utbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) och hur den har gett lyckade resultat i Motala kommun. Genom att arbeta stukturerat med stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter ges fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden.

 

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är en riskgrupp som i större utsträckning placeras i familjehem och drabbas av psykisk ohälsa

Ungefär hälften av alla barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar omhändertas i Sverige trots att forskning visar att det går att träna föräldraförmågan med individanpassat stöd. Forskning visar att barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är en utsatt grupp som i större utsträckning placeras i familjehem eller lever mer socialt isolerat. De har även en öka risk att drabbas av psykisk ohälsa, därför är det viktigt att socialtjänsten tidigt kan identifiera och påbörja rätt insatser för att öka barnens möjlighet att till en trygg uppväxt.

Det finns stora kunskapsluckor inom socialtjänsten om kognitiva svårigheter generellt och hur man bäst bemöter och stöttar dessa föräldrar. Kursen fyller dessa kunskapsluckor och ger dig den senaste uppdateringen om forskning om hur föräldraskapet påverkas av kognitiva svårigheter. Du lär dig att snabbare identifiera föräldrarna och fånga upp barnen i ett tidigare skede, och kan därmed snabbare påbörja rätt insatser.

 

Evidensinformerade utbildningsprogrammet ”Parenting Young Children (PYC)” – lär dig individanpassa stödinsatserna för att träna föräldraförmågan och förebygga placering i familjehem

PYC är en evidensinformerat och framgångsrikt utbildningsprogram med syfte att stärka föräldraförmågan. Under kursen får du en introduktion till PYC och hur det har gett lyckade resultat för att stärka skyddsfaktorerna för hela familjen och därmed minska riskerna för att barn far illa.

En utmaning för socialtjänsten är att utveckla välfungerande samverkansformer inom socialförvaltningen och med förskola och skola kring dessa familjer. Hur samverka med ett konsekvent barnperspektiv för rätt insatser i ett tidigt skede? Motala kommun delar med sig av erfarenheter från sitt framgångsrika projekt där PYC är en grundstomme för ett lyckat arbete med målgruppen. Dessutom får du lyssna till SUF-Kunskapscentrums referensgrupp som består av föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Ta del av deras erfarenheter av det stöd som ger bäst effekt för att lyckas med förebyggande insatser.

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som enhetschef eller socialsekreterare på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, enhetschef eller familjebehandlare på enheten för familjebehandling, eller på andra sätt möter föräldrar med kognitiva svårigheter inom socialtjänstens individ och familjeomsorgsenhet.
  • Pris:

Utbildningsledare

Display anna nyl n

Anna Nylén

Anna Nylén är familjeterapeut och arbetar inom socialtjänsten i Motala. Hon möter dagligen familjer där föräldrar har kognitiva svårigheter och behöver stöd för att utveckla sin föräldraförmåga, både i omvårdnad och i samspel. Utöver det pratiska arbetet med familjer arbetar Anna som föreläsare på FoU-lärcenter Föräldraskap och kognitiva svårigheter. Anna utbildar också i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children och har utvecklat arbetssättet Helhetsbaserat familjestöd. Anna är även regional samordnare för föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children, PYC i Östergötland och Kalmar län.

Display webb lydia

Lydia Springer

Lydia Springer är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning på funktionshinder och arbetar på SUF-Kunskapscentrum i Uppsala. Lydia har arbetat inom habiliteringen i 20 år och främst då arbetat kring familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. Utöver att arbeta praktiskt med familjer så handleder Lydia socialtjänsten för att öka kunskapen om föräldrar med kognitiva svårigheter. Genom utbildningar bidrar Lydia till en ökad förståelse om familjernas behov, hur man kan identifiera kognitiva svårigheter och vilka anpassningar man behöver göra för att nå föräldrarna och därmed barnen.

Display sandra melander

Sandra Melander

Sandra Melander är beteendevetare och metodutvecklare på SUF-Kunskapscentrum i Uppsala län med erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program