Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Digitala verktyg i språkundervisning

Ökad elevaktivitet – Effektiv återkoppling – Kreativt lärande  

Kursen ger dig ny kunskap om hur digitala verktyg kan bli en integrerad del av din undervisning för en kreativ språkundervisning. Under kursen omsätts teori till praktik och du får lära dig använda olika digitala verktyg direkt.

Med utgångspunkt i nyckelstrategier för formativ bedömning får du fördjupad kunskap i hur du vidareutvecklar undervisningen samt stimulerar och motiverar eleverna till delaktighet och utveckling.  

Kursen är praktiskt inriktad och du som deltagare kommer få fördjupade kunskaper om konkreta och inspirerande digitala verktyg som utvecklar din undervisning och därmed även förbättrar dina elevers förutsättningar för lärande. Ta med egen dator då denna utbildningsdag bygger på ditt deltagande!

 

Ur kursinnehållet:  • Ett formativt arbete – vad och varför?
  • Så ökar du elevaktiviteten i klassrummet genom att använda digitala verktyg
  • Det flippade klassrummet: framgångsrikt redskap för språkinlärning
  • Hur använda digitala kanaler för ökad kollaborativitet i realtid?
  • Digitala verktyg för att synliggöra elevens lärande
  • Kamratrespons – viktigt stöd för elevens individuella lärprocess
  • Underlätta och förbättra ditt återkopplingsarbete med hjälp av digitala verktyg.  • Målgrupp: För dig som är lärare i moderna språk eller engelska på grundskolans senare del eller gymnasium eller för dig som är Sfi-lärare i kurs B, C eller D
  • Pris: Kontakta oss för offert

Utbildningsledare

Display webb patricia diaz

Patricia Diaz

Patricia Diaz är språklärare i engelska och spanska samt förstelärare med särskilt fokus på formativt arbete och digitala verktyg. Hon har skrivit böckerna Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, 2014) och Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och även bidragit med ett kapitel om webbpublicering i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014). Patricia är en uppskattad föreläsare och workshopledare som alltid fokuserar på hur undervisningen kan förbättras, ofta med hjälp av digitala resurser.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program