Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Emotionellt instabil personlighet och självskadebeteende

Evidensbaserad omvårdnad och bemötande i heldygnsvården

Denna kurs syftar till att öka din kunskap kring hur du planerar vården för patienter med emotionellt instabil personlighet och självskadebeteende, som minskar tiden för inläggningen. Du får även verktyg för hur du bemöter dessa patienter på ett sätt som främjar beteendeförändring och allians så att behandlingen fungerar.

Självskadebeteende är ett ökande problem i samhället och vården, framförallt hos unga personer. Av alla personer som på ett eller annat sätt har kontakt med den psykiatriska vården har nästan 50 % skadat sig själva under de senaste sex månaderna. När självskadebeteendet är kopplat till emotionell instabilitet, blir självskadebeteendet och suicidaliteten ofta ett komplext system av självdestruktivitet som är svårt att hantera både för personerna själva och inte minst för vården. Patientgruppen står för en stor del av de återkommande inläggningarna i den psykiatriska heldygnsvården och av de totala omvårdnadsresurserna på avdelningarna, samtidigt som de ofta skapar frustration och känslor av otillräcklighet hos vårdpersonalen.

Behandling, bemötande och omvårdnadsinsatser

Under kursen ökar du din kunskap kring hur du planerar vården för patienter med emotionellt instabil personlighet som minskar tiden för inläggningen, behovet av akutvård och återkommande inläggningar. Utifrån aktuell forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, och om det finns några risker med dem. Du får evidensbaserade verktyg för hur du bemöter dessa patienter på ett sätt som främjar beteendeförändring och som leder till att behandlingen fungerar på både kort och lång sikt.

Nytt vårdprogram och nya riktlinjer 2017

Vi går även igenom det nya vårdprogrammet och riktlinjerna för patienter med emotionellt instabil personlighet, och du får fördjupa dig i hur du gör en bedömning, omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsplan utifrån dessa nya riktlinjer. På detta sätt förbättrar du förutsättningarna att nå önskade resultat med omvårdnadsinsatserna samt möjligheterna att möta dessa patienters behov.

  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatrins heldygnsvård
  • Pris: Kontakta oss för offert

Utbildningsledare

Display webb joachim

Joachim Eckerström

Joachim Eckerström är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Magisterexamen i psykiatrisk omvårdnad. Joachim arbetar i dagsläget som högskoleadjunkt och undervisar både på specialist- och grundutbildningen gällande att göra evidensbaserade omvårdnadbedömningar som syftar till att strukturera upp omvårdnaden samt främja personcentrerad vård. Joachim var tidigare projektledare och lett implementeringen av Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet i Stockholm, vilket är en ny vårdform för patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Han är författare till omvårdnadsdelarna i de nya regionala vårdprogrammen för personer med emotionellt instabil personlighet och självskadebeteende. Tidigare arbetade Joachim som vårdutvecklare och utbildade heldygnspersonalen inom Norra Stockholm avseende bl.a. journaldokumentation och omvårdnadsplanering.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program