Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ekonomi i EU-projekt – fokus redovisning

Under denna kurs skapar du dig en djupare förståelse för ekonomiska frågeställningar och överväganden i budgetering, drift och kravenlig rapportering av EU-projekt. Genom exempel från olika EU-program ger kursen ökad kunskap för ekonomer som är, eller kommer bli, engagerade i administrationen av EU-finansierade projekt.

EU:s krav och förväntningar i praktiken

Kursen ger dig förståelse för den variation av regler för ekonomisk redovisning som följer ett EU-projekt från idé till slutredovisat projekt. Du får kunskap om gemensamma principer och hur du gör beräkningar, budgeterar och redovisar personal, resor och OH, med exempel från olika EU-program. Vidare berörs frågor kring projektägarskap, vad arbetet i internationella partnerskap innebär för den ekonomiska administrationen, samt vikten av ett väl fungerande samarbete mellan projektekonom och projektledare.

Interaktiva kursinslag och diskussioner om egna erfarenheter

Kursen inkluderar flertalet interaktiva inslag kring bl.a. löner, redovisning, riskhantering och rapportering av kostnader. Du som kursdeltagare får även möjlighet att diskutera erfarenheter – både positiva och negativa, med kollegor som arbetar med EU-projektredovisning samt vår kursledare som har erfarenhet av ekonomiskt ansvar från projekt inom ett antal olika EU-program.


Ur kursinnehållet: • Gemensamma regler och principer för ekonomi i EU-projekt • Budgetering av olika kostnadsslag med jämförelser mellan olika program –
  personal, externa kostnader, OH, resor, utrustning • Medfinansiering och intäkter i EU-projekt • Interna redovisningsrutiner och verktyg för uppföljning • Risker i projektdriften • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt • Vad behöver vi spara i EU-projekt – tidsgränser och typer av dokument • Revision – vad händer och hur förbereder man sig?Gå två kurser om ekonomi i EU-projekt dagarna efter varandra och få rabatt!

Ange kod EKONOMIEU1 vid bokning till Ekonomi i EU-projekt – fokus redovisning och kod EKONOMIEU2 vid bokning till Ekonomi i Horizon-projekt så får du totalt 3000 kr rabatt. Rabatten gäller enbart dessa två kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda kurserna vid samma tillfälle för att få rabatt.

 • Datum: 2020-03-09 - 2020-03-10
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-09-23 - 2020-09-24
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Ekonomer, controllers, ekonomiassistenter, redovisningsansvariga och annan ekonomipersonal. Även projektledare och andra intresserade är välkomna.

Utbildningsledare

Display louise

Louise Weinreder

Louise Weinreder är EU-coach med mångårigerfarenhet av att arbeta i EU-finansierade utvecklingsprojekt, både i ansökningsfasen, vid genomförande och slutrapportering. Hon har arbetat inom flertalet program, såsom Interreg, FP7, Horizon2020, ESF, ERUF, Kreativa Europa, Bonus och Erasmus+. Med en gedigen bakgrund som controller, redovisningsansvarig och ekonomichef kan hon på ett enkelt sätt koppla de specifika krav och regler som kännetecknar EU-programmen, till den dagliga redovisningen i en svensk organisation, samt belysa de delar som särskiljer sig. Louise arbetar aktivt med ansökning och genomförande av EU-finansierade projekt och är därmed ständigt uppdaterad med eventuella förändringar som kan ske under en programomgång.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program