Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Nya LOU - UPPDRAGSUTBILDNING

I januari 2017 genomförs förändringar av upphandlings-regelverket och detta kommer att påverka alla som arbetar med offentlig upphandling.

I januari 2017 kommer den nya lagen om offentlig upphandling (LOU). Det kommer att innebära största förändringarna av den offentliga upphandlingen på många år. Förändringarna kommer att ha stor påverkan på hur upphandlingar får genomföras och kommer att påverka alla som på något sätt arbetar med upphandling. De nya reglerna skapar såväl möjligheter som nya utmaningar.

 • Målgrupp: Alla som arbetar med upphandling
 • Pris: Kontakta oss för offert

Under utbildningsdagen kommer de viktigaste nyheterna att behandlas och deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras.

Ur kursinnehållet:


 • Förenklade och mer flexibla förfaranden vilket bl.a. medför ökade möjligheter till förhandling

 • Förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts i första rummet

 • Ökade möjligheter och tydliga förutsättningar för att ställa sociala krav och miljörelaterade krav samt använda miljömärken

 • Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner

 • Bestämmelser om hur upphandlande myndigheter ska agera när leverantörer har deltagit vid förberedande arbeten

 • Nya regler för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster

 • En mer strategisk användning av offentlig upphandling som svar på samhälleliga utmaningar

 • Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap

 • Nya bestämmelser om e-upphandling

 • Förändringar i reglerna om ramavtal

 • Kortare anbudstider

 • Förändrade regler gällande onormalt låga anbud

 • Regler om ändring av ingångna kontrakt som bl.a. reglerar under vilka förutsättningar ett kontrakt kan ändras utan att en ny upphandling behöver göras

 • Ökade möjligheter för små- och medelstora samt nystartade företag att lämna anbud i upphandlingar

 • Skyldighet att alltid överväga möjligheten att della upp upphandlingar

 • Regler som syftar till att minska riskerna för korruption och jäv vid upphandling

 • Obligatorisk uteslutning på grund av obetalda skatter och sociala avgifter

Kursledare

Display magnus transp 2

Magnus Nilsson

Upphandlingskonsult med lång erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program