Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Effektiv markanvisningsprocess för ökat bostadsbyggande

Säkra bedömningskriterier och transparenta processer


Locka kompetenta byggaktörer att bygga bostäder

Genom att bedriva en aktiv markpolitik och skapa effektiva processer och bedömningskriterier för markanvisningsavtalen kan kommunen styra inriktningen på bostadsbyggandet, och locka byggaktörer att bygga bostäder. Varje markområde har unika förutsättningar och det finns många svåra frågor att ta ställning till för att få till en process som leder till bästa möjliga bebyggelse.

Svåra bedömningsfrågor

När är markanvisningstävling, direktanvisning eller anbud bästa metoden för att utse byggaktör? Ska markanvisningen ske innan detaljplanen fastslagits eller ska byggaktören vara med i utformandet av planen?

Efter kursen har du mer kunskap om hur kommunen bäst lockar kompetenta byggaktörer att bygga bostäder som lever upp till kommunens mål och visioner.

5 skäl att gå på kursen:  • Efter kursen har du ökad kunskap om när markanvisningen ska ske innan detaljplanen fastslagits och när byggaktören ska vara med i utformandet av planen
  • Lär dig locka byggaktörer att komma med kreativa och genomförbara förslag
  • Från markanvisningsavtal till köpeavtal – överlåtelse, tillträde och köpevillkor
  • Rättssäker bedömning – avgör vem som ska tilldelas markanvisningen i konkurrens mellan flera byggaktörer

  • Så skapar du en aktiv markpolitik för ökat bostadbyggande – markanvisningspolicy för trovärdiga och transparenta processer  • Datum: 2018-10-23 - 2018-10-24
  • Typ: Kurs
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: För dig som arbetar som mark- och exploateringsingenjör eller som på annat sätt arbetar med markanvisningar

Kursledare

Display g ran cars 1

Göran Cars

Göran Cars är professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på deltid gästprofessor vid institutionen för Data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. Hans professionella intresse är riktat mot processer och strategier för stadsutveckling. Mer specifikt är forskningsintresset dels riktat mot analys av vilka faktorer som skapar attraktivitet, identitet och konkurrenskraft, dels mot processer för att effektivt driva utvecklingsprojekt från idéstadiet till genomförande. För närvarande är han engagerad på deltid i Kiruna för att göra en utvecklingsplan för stadens flyttning och den nya stadskärnan.

Display foto hans lind 2015

Hans Lind

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi. Hans var tidigare verksam vid KTH där han forskade om en rad olika aspekter av bostadsmarknaden och byggmarknaden. Hans har bland annat varit medförfattare till ESO-rapporten "Bäste herre på täppan" som handlar om markanvisningsprocesser.

Display magnus liljedahl

Magnus Liljedahl

Magnus Liljedahl är projektledare på Linköpings kommun, med lång erfarenhet från stadsutveckling av komplexa och stora områden i både Linköping och tidigare inom Stockholm stad. Magnus var fram till förra hösten projektledare för Vallastaden. Magnus är civilingenjör och har studerat lantmäteriutbildningen på KTH.

Display tomas underskog

Tomas Underskog

Tomas är advokat och delägare i Advokatfirman Åberg & Co. Han är en flitigt anlitad kursledare med omfattande erfarenhet av fastighetsrätt sedan 20 år, med gedigen kunskap inom fastighetsförsäljningar, hyra, exploatering, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt, tomträtt och andra nyttjanderätter. Utöver fastighetsrätt arbetar Tomas även med miljörätt och tillståndsprövningar. Han har studerat både vid Uppsala universitet och Minnesota Lawschool.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program