Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tredelat föräldraskap

Lyckad samverkan mellan socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem för barnets bästa

 

Fördjupa dina kunskaper i hur socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem kan lyckas i samarbetet för barnets bästa. Kursen syftar till att hjälpa dig att framgångsrikt arbeta med biologiska föräldrar för att ge familjehemsplacerade barn bättre förutsättningar för en trygg och säker uppväxt.  

Kursen ger dig användbara verktyg för stöd till det biologiska nätverket med målsättningen att barnet ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Du får fördjupad kunskap om hur rätt stöd hjälper de biologiska föräldrarna att hantera att deras barn är familjehemsplacerat och att uppmuntra till delaktighet utifrån deras förutsättningar och för barnets bästa. 

 

Ur kursinnehållet:  • Att förbereda barn och biologiska föräldrar inför en familjehemsplacering
  • Skapa förutsättningar för ett lyckat tredelat föräldraskap - säkerställ bra samverkan mellan familjehem, socialtjänst och biologiska föräldrar
  • Skapa ett lyckat umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska nätverk för barnets bästa
  • Hur följa upp och bemöta barnets reaktion efter umgänge med biologiska nätverket?
  • Arbeta med stöd till biologiska föräldrar med kognitiva svårigheter för att de ska hitta sin nya roll som förälder. 

 

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med familjehemsplacerade barn och föräldrar till barn som är familjehemsplacerade
  • Pris: 8 900 exkl. moms

Kursledare

Display webb birthe

Birthe Fridh

Birthe Fridh är socionom och arbetar som handläggare på enheten Placering i Uppsala kommun. Birthe arbetade innan dess som enhetschef för barngrupp 0-13 år, Socialförvaltningen, enhet Norr i Uppsala och har tidigare varit enhetschef för olika enheter i Uppsalakommun. Birthe har tillsammans med Gunilla Norman skrivit handboken ”Att utreda när barn far illa”. Boken har använts i undervisningen på Socialhögskolan i Lund, Östersund och Umeå. Birthe har även undervisat på uppdrag av Uppsala universitet och Ersta Sköndal högskola.

 

 

Display charlotta holm

Charlotta Holm

Charlotta Holm är socionom och har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer, bland annat som socialsekreterare och familjebehandlare. Hon arbetar idag både med behandling och med handledning av familjehem och behandlare.

Display christine e mattsson

Christine E-Mattsson

Christine E-Mattsson är socionom och arbetar som kurator på Habiliteringen i Uppsala med barn och ungdomar som har utvecklingsstörning och autism och deras föräldrar. Hon har arbetat många år inom socialtjänst och familjehemsvård. Christine har varit med och utformat föräldrastödsprogrammet "Mamma Trots Allt" tillsammans med Lydia Springer och Gunnel Janeslätt vid SUF- kunskapscentrum i Uppsala.

Display kata nyl n

Kata Nylén

Kata Nylén är legitimerad psykolog och programansvarig för Magelungens behandlingsprogram FUNKA hemma och FUNKA familjehem. Kata har lång erfarenhet av att handleda familjehem och behandlare inom familjehemsvården. Hon har varit med och utvecklat metoden och skrivit handboken FUNKA familjehem – En insats för hållbara placeringar. Kata arbetar just nu med att utveckla modeller för hur skolan kan samverka och arbeta mer preventivt för bland annat familjehemsplacerade barn.

Display webb lydia

Lydia Springer

Lydia Springer är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning på funktionshinder och arbetar på SUF-Kunskapscentrum i Uppsala. Lydia har arbetat inom habiliteringen i 20 år och främst då arbetat kring familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. Utöver att arbeta praktiskt med familjer så handleder Lydia socialtjänsten för att öka kunskapen om föräldrar med kognitiva svårigheter. Genom utbildningar bidrar Lydia till en ökad förståelse om familjernas behov, hur man kan identifiera kognitiva svårigheter och vilka anpassningar man behöver göra för att nå föräldrarna och därmed barnen.

Display webb margareta

Margareta Roman

Margareta Roman är verksamhetschef på Nyckelgårdens HVB, ett kommunalt behandlingshem för familjer med barn upp till 12 år. Nyckelgården arbetar bland annat med behandlande umgänge med biologiska föräldrar och deras placerade barn. Margareta är socionom med vidarutbildning inom Psykosocialt arbetssätt S:t Lukas och handledarutbildning. Margareta har arbetat inom kommunal socialvård med främst myndighetsutövning inom barn och familj i olika befattningar. Sedan ett par år tillbaka ger Margareta grupphandledning för nyutexaminerade socialsekreterare via Regionförbundet Uppsala och har andra handledningsuppdrag inom vård och omsorg.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program