Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Familjehemsplaceringar

Rekrytering, utredning och handledning av familjehem för trygga, säkra och hållbara placeringar

 

Kursen syftar till att hjälpa dig att framgångsrikt arbeta med familjehem, från rekrytering, utredning och matchning till handledning, för lyckade placeringar som ger barn en trygg och säker uppväxt och tillgodoser barns rättigheter.

Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper i hur du tillsammans med kollegor kan arbeta utifrån en evidensbaserad metod för att väcka intresse för att bli familjehem och rekrytera kvalitativa familjehem.

Kursen ger dig effektiva och säkra metoder för utredning av familjehem och matchning mellan familjehem och barn - för att säkerställa att placeringarna håller över tid.

Kursen ger dig användbara verktyg i handledning av familjehem med målsättningen varaktighet och säkra placeringar.

Under kursen fördjupar du även dina kunskaper i arbetet med det tredelade föräldraskapet och hur familjehem, socialtjänst och biologiska föräldrar kan lyckas i samarbetet för barnets bästa.

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med familjehemsplaceringar
  • Pris: 8900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display charlotta holm

Charlotta Holm

Charlotta Holm är socionom och har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer, bland annat som socialsekreterare och familjebehandlare. Hon arbetar idag både med behandling och med handledning av familjehem och behandlare.

Display jussi

Jussi Eklöf

Jussi Eklöf är socionom och resurssamordnare och har arbetat på socialförvaltningen i Linköping sedan 2012, dessförinnan i Göteborg. Jussi har under perioden 2014-2016 arbetat med FoU-projektet ”Evidensbaserad rekrytering av morgondagens familjehem”. Projektet har inkluderat en teoretisk del med forskningsgenomgång samt studiebesök och intervjuer. Projektet har utvecklat en modell för rekrytering och projektets slutrapport har kommit med rekommendationer kring hur man anser att familjehemsrekrytering bör bedrivas. Jussi är sedan januari 2017 involverad i det nystartade projektet "Frivilligcentrum" i Linköpings kommun som arbetar med rekrytering av såväl familjehem som gode män, ett samverkansprojekt över förvaltnings- och myndighetsgränser.

Display peter friberg

Peter Friberg (kursledare för decembertillfället)

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Magelungen har lång erfarenhet av att handleda familjehem genom behandlingsinsatser FUNKA hemma och FUNKA familjehem. Peter har arbetat med kriminella ungdomar i ett behandlingsprogram där ungdomarna bor under ett år i en behandlingsfamilj och handleds med syfte att skapa hållbara placeringar och minska risken för sammanbrott.

Display stefan webb

Stefan Larsson

Stefan Larsson är socionom och arbetar som familjehemskonsulent på Gryning vård. Stefan utreder nya jour-och familjehem och stödjer familjehem i sina uppdrag. För kommuner gör Stefan familjehemsutredningar samt fördjupar, ”tolkar” djupintervjuer. Stefan arbetar även med matchning mellan barn och familjehem.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program