Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Exploateringsavtal – Tillåtna krav och tydliga avtalsvillkor

Tillåtna krav och tydliga avtalsvillkor 

I de flesta kommuner är det idag brist på bostäder, och trycket ökar på att bygga i nya markområden samt förtäta i befintlig bebyggelse. Samtidigt kommer exploateringsarbetet med en rad utmaningar. I exploateringsavtalen är det många viktiga frågor som ska regleras och ha lagstöd. Avtalslagen, kommunallagen, plan- och bygglagen m.fl. innehåller bestämmelser som har betydelse vid utarbetandet av exploateringsavtal. Otydliga och oprecisa avtal kan leda till tvister och bli kostsamma. Hur ska du formulera avtalen på bästa sätt?

Praktiska problem och hur de kan hanteras

Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper i komplexa frågeställningar kring exploateringsavtalet. Vad får du, och vad får du inte avtala om? Vilka äldre regler gäller fortfarande i vissa exploateringsavtal? Hur ser gränslandet ut mellan exploateringsavtal och andra avtal, såsom exempelvis markanvisningsavtal?

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper om exploateringsavtalet, ställa dina verksamhetsspecifika frågor till kursledaren och träffa branschkollegor från hela landet.

 

Efter kursen har du bland annat ökad kunskap om:


 • Hur du undviker exploateringsavtal som saknar lagstöd

 • Vad du får avtala om – och vad du inte får avtala om

 • Gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal

 • Olika huvudmannaskap och hur du väljer det mest fördelaktiga

 • Tolkning av exploateringsavtal utifrån civil- och offentlig rätt

 • Datum: 2020-04-16 - 2020-04-16
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-09 - 2020-10-09
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som är mark- och exploateringsingenjör eller som på annat sätt arbetar med exploateringsavtal.

Utbildningsledare

Display tomas vesterlin

Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos SIPU.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program