Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Cykling i trafikplanering

Strategier I Beteendeförändringar I Genomförande

 

Cykelstrategin ska ligga till grund för kommunens arbete med att främja cykeltrafiken och öka andelen cykelresor jämfört med bilresor. Det finns dock utmaningar kopplade till att skapa lyckade cykelstrategier. Under denna kurs får du fördjupad kunskap gällande cykling i trafikplanering.

 

Fördelar och utmaningar kopplade till planering av cykelinfrastruktur

Det finns många fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, minskade ytanspråk, ökad livskvalité och bättre framkomlighet. Det finns dock utmaningar; kanske är kommunens medel knappa, eller så kan det vara svårt att veta hur man utifrån de medel som finns kan planera för ett så optimalt cykelvägnät som möjligt. Det kan också vara utmanande att ändra människors beteenden så att de väljer cykeln, och att implementera en cykelstrategi i praktiken. 

 

Under denna kurs lär du dig hur du kan skapa en god cykelstrategi

Här får du kunskap om hur du kan genomföra en cykelstrategi i praktiken, samt därefter utvärdera om cykelstrategin uppnått önskat resultat. Du får också kunskap om strategier för hur man kan ställa om transportsystemet och även ändra människors vanor och beteenden. Genom expertvägledning, workshops och kunskapsutbyten ökar du under denna kurs förutsättningarna att skapa en god cykelstrategi som bidrar till att fler väljer att ta cykeln.

 

Ur kursinnehållet:  • Strategier för omställning av transportsystemet som främjar cykling
  • Hantering av vanliga utmaningar vid planering av cykelinfrastruktur
  • Hur arbeta aktivt med beteendeförändringar för att få fler att vilja cykla?
  • Hur genomföra en cykelplan i praktiken?
  • Hur utvärdera om cykelstrategin uppnått önskvärda resultat? 

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med trafikplanering och cykling. Exempelvis du som är trafiksamordnare, trafikplanerare, trafikingenjör, trafikhandläggare, gatuingenjör, fysisk planerare, översiktsplanerare eller samhällsplanerare
  • Pris: 7900 kr exkl. moms

Kursledare

Display webb lenabcykling i trafikplanering

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist, tekn.dr. har en bred ämneskompetens med fokus på hållbarhetsfrågor och trafikplanering. Lenas expertområde är kombinationen av hållbar utveckling och trafikplanering. Hon har lett och medverkat i mängder av forskningsprojekt och olika typer av uppdrag främst kring transportsystem, miljöpåverkan och utvärderingsmetoder. Lena är brett engagerad i hållbarhetsfrågor – ekologiska såväl som sociala och ekonomiska. Hon är medlem i en rad råd och sammanhang som till exempel Global Utmanings Klimatråd, Svenska stadskärnors forskarråd, Urban Innovation Lab, Climate-KIC och har varit ordförande i Nätverket för kvinnor i transportpolitiken. Lenas mission är att förmedla vetenskaplig kunskap till praktisk tillämpning i hållbar planering och styrning av transportsektorn.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program