Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Skydd mot hot, våld och annan otillbörlig påverkan

Hot och våld mot beslutsfattare och politiker är ett växande problem. Förutom att hot och våld leder till ohälsa kan det dessutom utgöra ett rättsäkerhetsproblem när beslutsfattare inte vågar fatta beslut som kan upplevas som obekväma. Det är därför angeläget att minska både sannolikheten för och konsekvenserna av risken för hot och våld. Detta kan ske med hjälp av kunskap om hur konflikter kan undvikas, minimeras och hanteras.

Under denna kurs får lära dig mer om hur organisatoriska, mänskliga och tekniska faktorer samverkar med varandra i ett hot- och våldssammanhang.

 

Ur kursinnehållet:  • Vad som menas med otillbörlig påverkan och hur man skyddar sig mot det
  • Hur du vid myndighetsutövning kan använda dig av kända framgångsfaktorer för att hantera konfliktsituationer
  • Hur så kallade ”rättshaverister” eller personer med psykosociala problem kan hanteras utan stigmatisering
  • Hur risker för hot- och våld i samband med uppsökande tillsyn eller besöksmottagning kan minimeras  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, handläggare, politiker eller förtroendevald
  • Pris: Kontakta oss för offert

Kursledare

Display mikael bron

Mikael Bron

Mikael är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, och utöver detta skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program