Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna

När psykiatrisk problematik och skadligt bruk eller beroende samvarierar

Prevention I Utredning I Behandling I Uppföljning

Personer med psykiatrisk samsjuklighet utgörs av en heterogen grupp där varje enskild person har individuella behov av vård och behandling. För att kunna ge rätt stöd till individen är det avgörande att uppmärksamma och behandla ungdomens psykiatriska tillstånd och skadliga substansbruk samtidigt.


Skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa bland unga är ofta ett ouppmärksammat problem som har långtgående konsekvenser för både individen och samhället. Det är ett välkänt faktum att unga som har problem med alkohol och droger även har en hög risk att lida av andra ofta dolda psykiatriska problem, samt i hög utsträckning kommer från miljöer där beroende och psykiatrisk ohälsa är vanligt.


Trots vetskapen om att samsjuklighet och missbruk ofta förekommer samtidigt hos unga så saknas ofta kunskap om lämpliga och effektiva förhållningssätt, behandling och vård.Hur ska man förhålla sig till psykiatrisk samsjuklighet vid samtidigt missbruk? Vad innebär egentligen missbruk och psykiatrisk ohälsa? Vilka behandlingsmetoder är effektiva och evidensbaserade? Hur ska man tänka kring läkemedelsbehandling av de olika tillstånden?


Under denna kurs får du kunskap om psykiatrisk samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna. Du får inblick i den senaste forskningen och kunskap från praktiken utifrån både det kliniska och vetenskapliga perspektivet. Du lär dig hur du på bästa sätt kan förhålla dig till och bemöta ungdomar med samtidig psykiatrisk problematik och missbruk, samt vilken vård och behandling du bör erbjuda dessa ungdomar. Kursdagarna varvas med föreläsningar, praktikfall och diskussioner.

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som i din yrkesroll möter ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk problematik och samtidigt missbruk
  • Pris: Kontakta oss för offert

Utbildningsledare

Display sipu charlotte skoglund

Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund är överläkare på Cereb, en mottagning i Stockholm som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri. Charlotte har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och startat och drivit Livsstilsmottagningen, en mottagning för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år. Charlotte är forskare på Karolinska Institutet och hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD och beroendeproblematik, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa båda tillstånd samvarierar.

Display sipu kent nilsson

Kent Nilsson

Kent Nilsson är professor och verksam vid Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet och Landstinget Västmanland. Kents forskning inriktas framförallt mot biologiska och miljömässiga riskfaktorer för avvikande beteende hos ungdomar. Den psykiska ohälsan är nära sammanbunden med alkohol och drogmissbruk samt kriminellt eller antisocialt beteende. I sin forskning studerar Kent hela ungdomspopulationer, BUP-patienter och ungdomar från missbrukskliniker.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program