Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

HVB-hem för ensamkommande barn och unga

Hur skapa och driva välfungerande boenden som ger goda förutsättningar för ungdomarna?

 

Välfungerande HVB-hem är avgörande för välbefinnandet och etableringen av ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige. Under denna tvådagarskurs får du kunskap om hur du kan skapa och driva välfungerande HVB för ensamkommande barn och unga.

Drygt 35 000 ensamkommande unga sökte asyl i Sverige under 2015 och i dagsläget finns det enbart cirka 1 200 HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Platsbristen är påtaglig och många kommuner har samtidigt tvingats anställa många personer på kort tid; det är svårt att upprätthålla en god kvalitet på boendena. Att skapa och driva HVB-hem för ensamkommande ställer höga krav på både socialtjänst och boendepersonal. Lagar och föreskrifter kan vara komplicerade att tillämpa samtidigt som ungdomarna kan ha behov som kräver förhållningssätt som många inte har arbetat med tidigare.

Under denna kurs får du som arbetar inom socialtjänst och på HVB för ensamkommande både praktiska och teoretiska verktyg till hur du skapar goda förutsättningar för den ensamkommande, på både kort och lång sikt. Kursen ställer den unges behov i fokus och du lär dig hur du utifrån rådande förutsättningar kan hantera aktuella utmaningar på bästa sätt. Du lär dig hur du kan skapa och driva välfungerande HVB för ensamkommande utifrån rådande förutsättningar och utmaningar.

 

Ur kursinnehållet:  • Hur arbeta inför och utifrån IVO:s tillsyner?
  • Hur kan socialtjänst och HVB samverka kring ungdomen och stärka ungdomens hela nätverk?
  • Livet efter HVB – hur stärka ungdomen att klara sig själv och underlätta etablering i det svenska samhället?
  • Samsyn inom personalgruppen- hur kan personalgruppen förhålla sig till varandra och på bästa sätt arbeta tillsammans kring ungdomen?
  • Hur kan personalgruppen möta de ensamkommande utifrån deras individuella behov?  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med HVB-hem för ensamkommande barn och unga, både inom socialtjänsten och på boenden.
  • Pris: 8900 kr exkl. moms

Kursledare

Display carina

Carina Mörk Lidgren

Carina Mörk Lidgren har arbetat 30 år inom kommunal socialtjänst. Hon är verksamhetschef för barn- och ungdomsenheten, där även handläggningen för ensamkommande barn ingår. Carina har uppdrag som BBIC-samordnare på regional nivå i Västerbotten och har bidragit nationellt i arbetsgrupper/referensgrupper om framtidens socialtjänst, bland annat inom området ensamkommande barn. Skellefteå kommun är en kommun som har utmärkt sig som föregångare och förebild när det gäller mottagandet av ensamkommande barn.

Display carl pether wirs n

Carl Pether Wirsén

Carl Pether Wirsén är legitimerad psykoterapeut (KBT), specialiserad inom kris-och trauma, och vidareutbildad i affektiv korttidsterapi och mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Carl Pether är beteendevetare med en filosofie magister i arbets- och organisationspsykologi. Han har tidigare arbetat flera år som verksamhetschef vid Röda korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade i Uppsala. Han arbetade då i betydande omfattning med psykologisk bedömning och samtalsbehandling med ensamkommande flyktingungdomar.Carl Pether föreläser i anknytningspsykologi och traumatisering på universitet och högskolor, och genomför även riktade uppdragsutbildningar till professionella aktörer som i sitt dagliga arbete arbetar med ensamkommande flyktingungdomar. Han har arbetat många år som psykoterapeut och organisationskonsult inom företagshälsovården med krishantering, konflikthantering, handledning, rehabilitering och ledningsstöd. Carl Pether ansvarar idag för utbildningsverksamheten inom ett företag som dels driver HVB- och familjehem men även har specialiserat sig på att bistå verksamheter som strävar efter högkvalitativ omvårdnad för ensamkommande barn utifrån ett anknytningsbaserat arbetssätt. Han arbetar även med utbildningsuppdrag, konsultation och handledning över hela landet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program