Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Funktionsupphandling

Lär dig att ställa och följa upp funktionskrav i offentlig upphandling

För att genomföra funktionsupphandlingar krävs både kunskap och förhållningssätt som skiljer sig från traditionella upphandlingar. Under denna kurs får du kunskap om och verktyg till hur du kan ta steget till att börja genomföra funktionsupphandlingar, från början till slut.

Funktionsupphandling är ett effektivt verktyg för att öka graden av innovationer, nytänkande och utveckling i samhället. Genom att fokusera på funktionskrav istället för detaljkrav kan både effektiviteten och kvaliteten höjas. Leverantörens kunskap blir dessutom bättre tillvarataget än vid traditionell upphandling. Trots det förekommer funktionsupphandlingar sällan.

 

Stora fördelar med att ställa funktionskrav snarare än detaljkrav i offentliga upphandlingar

I funktionsupphandling specificeras inte detaljerade krav på produkter, varor eller tjänster som i en traditionell upphandling. Genom att genomföra funktionsupphandling kravställer du effekt eller behov snarare än lösningar, och fokus hamnar på vad som ska uppnås snarare än på vilket sätt det ska uppnås på. Det finns mycket att vinna om du lär dig att genomföra funktionsupphandlingar. När du ställer funktionskrav snarare än detaljkrav ökar du chansen att upphandla det som myndigheten eftersträvar och du minskar risken att begränsa konkurrensen.

 

Du får kunskap om upphandlingsprocessen och förhållningssättet som krävs i funktionupphandlingar

Under denna kurs lär du dig hur du kan genomföra funktionsupphandlingar. Förutom kunskap om upphandlingsprocessens olika delar så kräver funktionsupphandling ett annat förhållningssätt än vid traditionella upphandlingar. Därför får du, förutom kunskap om upphandlingsprocessen, konkreta råd till hur du ska förhålla dig till funktionsupphandlingens alla steg. Under kursdagen varvas föreläsningar med grupparbeten och praktiska övningar.

  • Målgrupp: Upphandlare, inköpare, upphandlingschefer och kravställare inom stat, kommun och landsting. Även andra som är intresserade av funktionsupphandling är välkomna att delta på kursen.
  • Pris:

Kursledare

Display webb ellen heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl arbetar som projektledare inom ett upphandlingsprojekt som Svenskt Näringsliv driver tillsammans med medlemsföretagen. Syftet är att visa på de positiva effekter som en bra genomförd upphandling kan generera. Ellen har tidigare varit särskild utredare och avdelningschef på Konkurrensverket. Hon har även varit utredningssekreterare för innovationsutredningen och LOV-utredningen, samt kansliråd på regeringskansliet och förbundsjurist på SKL.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program