Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Juridiken kring ensamkommande barn och unga


Kursen Juridiken kring ensamkommande barn och unga, har ett juridiskt perspektiv och ger deltagarna kunskaper om hur socialtjänsten kan öka kvaliteten i handläggningen med fokus på ensamkommande barn och unga.

 

Under kursen lär du dig bl.a. vilka faktorer som är avgörande för ensamkommandes rättsliga trygghet och säkerhet. Du får ta del av goda exempel på metoder för kvalitetssäkring i stora offentliga strukturer som även är lämpliga att implementeras i socialtjänstens arbete. Du lär dig även hur socialtjänsten bör förhålla sig till sekretess och samarbetsformer vid kontakter med omgivande myndigheter. Deltagarna ges möjlighet till interkollegialt utbyte för att diskutera vissa av exemplen, samtal som kursledaren ger återkoppling på.

 

Ur kursens innehåll:  • Relevant lagstiftning, regler och principer för att värna rättssäkerheten för ensamkommande barn och unga
  • Metoder för att uppfylla lagstadgade krav på rättssäkerhet, kvalitet och säkerhet för de barn och unga som placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)
  • Så kan socialtjänsten samspela med privata aktörer som driver HVB för att stärka skyddet för ensamkommande barn och unga
  • Kvaliteten i handläggningen av ensamkommande barn och unga trots en hög ärendebelastning  • Värna sekretess och samarbetsformer vid kontakter med omgivande myndigheter

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till alla inom socialtjänsten som möter ensamkommande barn och unga
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms

Kursledare

Display jan melander

Jan Melander

Jan Melander arbetar som lärare i juridik vid Polishögskolan i Stockholm där han undervisat i bl.a. mänskliga rättigheter, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.Jan har en jur. kand. från Uppsala Universitet, domarerfarenhet och mångårig meritering som pedagogisk ledare på juristutbildningar. Därtill utvecklar Jan för närvarande spetsutbildningar i juridiskt tänkande och maktutövningens förutsättningar för polisen. Jan coachar skolor i arbetet för en god skolmiljö med fokus på skolans roll att förebygga och åtgärda kränkningar mot barn och elever. Därtill är han författare och expert i skoljuridiska frågor för Norstedts juridik.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program