Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Individanpassad och formativ sfi-undervisning

Genrepedagogik för skriftlig produktion och digitala verktyg för ökad språkinlärning

 

Behovet av god och effektiv sfi-undervisning är mer aktuellt än någonsin tidigare. Som sfi-lärare möter du elever med olika bakgrund, erfarenheter och kunskapsnivå. Deras gemensamma nämnare är att de alla ska lära sig det svenska språket och integreras i det svenska samhället. Hur möter du utmaningen att individanpassa undervisningen i en elevgrupp med kontinuerligt elevintag?

Kursen ger dig nya och inspirerande kunskaper i hur du med hjälp av digitala verktyg skapar en kreativ och modern undervisning som stödjer elevens språkinlärning. Du får fördjupad kompetens i hur du smidigt och effektivt kommer igång med genrepedagogik i din egen verksamhet.

På vilka sätt kan du använda dig av genrepedagogik som en fördelaktig metod för att skapa effektiv skrivträning? Hur kan du använda dig av digitala verktyg för att skapa en anpassad och verklighetsnära undervisning som passar olika lärstilar? Vi kommer att växla mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.

 

Ur kursinnehållet:  • Konkreta och praktiska kunskaper i olika digitala verktyg som lämpar sig väl för effektiv och individanpassad språkinlärning
  • Det flippade klassrummet - så lägger du upp din undervisning från planering till återkoppling
  • Vad är genrepedagogik och vilka är metodens framgångsfaktorer?
  • Cirkelmodellens fyra steg och hur du bygger upp undervisningen kring dessa
  • Hur arbeta med individidanpassad undervisning och studietakt samtidigt som du arbetar genrepedagogiskt?  • Målgrupp: För dig som är Sfi-lärare för kurs B, C eller D. Utbildningen kan även vara intressant för dig som är förstelärare inom sfi
  • Pris:

Utbildningsledare

Display helena bogren

Helena Bogren

Helena Bogren är legitimerad gymnasielärare och sfi-lärare. Hon är huvudförfattare till läromedelsserien SKRIVA – genrepedagogik för sfi som består av tre delar (Folkuniversitetets förlag, 2015, Författare: Bogren, Sundström och Södergren). Helena är även en av författarna till läromedlet Sjung och träna svenska (Studieförlaget Hallgren & Fallgren, 2011, Författare: Bogren och Sundström) och har hållit seminarier om fördelarna med att använda sång i språkundervisningen (Skolforum 2011 och 2012).

Display webb patricia diaz

Patricia Diaz

Patricia Diaz är språklärare i engelska och spanska samt förstelärare med särskilt fokus på formativt arbete och digitala verktyg. Hon har skrivit böckerna Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, 2014) och Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och även bidragit med ett kapitel om webbpublicering i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014). Patricia är en uppskattad föreläsare och workshopledare som alltid fokuserar på hur undervisningen kan förbättras, ofta med hjälp av digitala resurser.

Display susanne sodergren

Susanne Södergren

Susanne Södergren är legitimerad gymnasielärare och sfi-lärare. Hon är medförfattare till SKRIVA – Kurs D som är en av delarna i läromedelsserien SKRIVA – Genrepedagogik för sfi (Folkuniversitetets förlag; 2015, Författare: Bogren, Sundström och Södergren). Susanne arbetar som förstelärare sedan 2013 och hennes uppdrag har bland annat varit att effektivisera dokumentationen för lärare på sfi och Komvux i Eskilstuna samt att ta fram en organisation för ett akademikersnabbspår i kommunen.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program