Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

Från anmälan till utförd rättelse

Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och även för kommande generationer. Byggnadsnämndens tillsyn har en nyckelroll i detta arbete. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och PBL, samt hur du handlägger ärendena på ett rättssäkert och effektiv sätt. Du lär dig även hur du förebygger och hanterar situationer med hot och våld i tillsynsarbetet.

Handlägg tillsynsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt

Under kursen behandlar vi gällande regler och lagar samt vanliga frågeställningar kring tillsyn. Andra tillsynsfrågor hanteras mer översiktligt (t.ex. OVK/hissar/lagen om energimätning). De teoretiska utgångspunkterna blandas med många praktiska exempel och rättsfall, som sammantaget ger dig som deltagare en trygghet i hur du handlägger tillsynsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt - från det att anmälan kommer in, platsbesök genomförs och till dess att rättelse har skett. Kursmaterialet är utformat så att det ska vara praktiskt användbart för det fortsatta arbetet på hemmaplan.

Ur kursens innehåll:


 • Rättssäker handläggning av tillsynsärenden – förvaltningslagens krav och byggnadsnämndens ansvar

 • Effektiv tillsynsprocess från anmälan till rättelse – rutiner vid handläggning

 • PBL:s sanktionssystem – uppbyggnad och systematik för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

 • Hur formulera ett juridiskt korrekt föreläggande som håller vid överprövning?

 • Ingripanden vid förfallna byggnader och ovårdade tomter – bedömning och utformning av förelägganden

 • Att förebygga och hantera situationer med hot och våld i tillsynsarbetet – rutiner, riskhantering och praktisk konflikthantering

Detta är en grundläggande kurs som passar dig som är ny inom tillsynsrollen eller som arbetat ett par år och behöver uppdatera dina kunskaper på området. För dig som arbetat några år med tillsynsärenden erbjuder vi kursen Fördjupningskurs för tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde.

 • Datum: 2020-03-30 - 2020-03-31
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-11-17 - 2020-11-18
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Utbildningsledare

Display benjamin 04 bw

Benjamin Hellström

Benjamin Hellström är utbildad byggnadsingenjör, certifierad kontrollansvarig och VD på ett konsultföretag i Stockholm. Han har 10 års erfarenhet inom plan- och byggområdet och har arbetat med bygglov, inspektioner, tillsyn och även som inhyrd bygglovschef i flera Stockholmskommuner. Benjamin arbetar ofta i nära samarbete med både byggherrar och byggnadsnämnder för att utreda juridiska tillämpningar av PBL.

Display 1mikaelbron hsp 0234  mindre

Mikael Bron

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Sedan snart 15 år tillbaka undervisar han på heltid inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd om hur du som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld. Utöver undervisningen skriver han även rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael erhåller ständigt höga betyg och lovord från deltagare på hans utbildningar för SIPU.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program