Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Bygglovsjuridik i praktiken

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar.

Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.


Efter kursen har du kunskaper om: • Det juridiska ramverket och aktuell rättspraxis • Effektiv handläggning av bygglovsärenden • Vägledning i bedömning av tillgänglighetsfrågor i byggprocessen • Effektiva processer för handläggning av lov och förhandsbesked • PBL-förändringarnas betydelse för planering och genomförande • Strandskyddets syften i byggprocessen


 • Datum: 2018-11-27 - 2018-11-28
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som hanterar bygglovsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen

Kursledare

Display mats denkert

Mats Denkert

Mats är certifierad kontrollansvarig, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och har specialkunskaper inom akustik. I tidigare befattningar har han arbetat med myndighetsutövning enligt PBL och miljöbalken. Mats är väl förtrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt såväl byggaktörer i projekterings- och byggskedet som kommuner i lov och genomförandeprocessen.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program