Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Bygglovsjuridik i praktiken

Handläggning, tolkning och bedömning

 

I rollen som bygglovshandläggare ställs allt högre krav på goda juridiska färdigheter. Tolkningsutrymmet är stort och många begrepp är svårdefinierade, samtidigt som rättspraxis ständigt förändras. För att du ska vara trygg i din yrkesroll är det därför viktigt att du är väl förtrogen med de lagar och regler som rör ditt arbete.

Under denna kurs får du vägledning om hur du kan bedöma ärenden och göra bygglovshandläggningen mer säker och tydlig ur ett juridiskt perspektiv. Du får även ta del av aktuella rättsfall och vägledande avgöranden. Genom teori, diskussioner och praktiska övningar ger kursledarna dig kunskap, verktyg och inspiration som bidrar till att du blir tryggare i juridiken som rör ditt dagliga arbete.

 

Ur kursinnehållet:  • Tolkning av definitioner och begrepp i PBL och PBF
  • Vägledning avseende tolkning av planbestämmelser och avvikelseprövning
  • Hantering av aktuella utmaningar gällande bygglovsbefriade åtgärder
  • Tips på hur du kan tänka och agera för att skriva juridiskt hållbara beslut
  • Genomgång av aktuella rättsfall och vägledande avgöranden. 

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som handlägger bygglov. Även andra som är involverade i bygglovsprocessen är välkomna
  • Pris: 7 900 kr exkl. moms

Kursledare

Display beatrice ud n

Beatrice Udén

Beatrice Udén arbetar som jurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Hon har en jur. kand. från Lunds universitet och har arbetat som jurist sedan 1997, och har främst specialiserat sig på plan- och byggfrågor. På stadsbyggnadskontoret arbetar Beatrice med dessa frågor, och håller interna och externa utbildningar.

Display tommy  str m

Tommy Åström

Tommy Åström är arkitekt med examen från KTH. Han har varit verksam inom byggbranschen i över 45 år, och har varit arkitekt i snart 35 år. Tommy har arbetat på byggarbetsplatser, varit konsulterande arkitekt, arkitekt på länsstyrelse och i regeringskansliet, och är nu tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program