Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Bygglovsjuridik i praktiken

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.

Ur kursens innehåll:


 • Genomgång av juridiskt ramverk

 • Skapa förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och bygglov

 • Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden

 • Hantera strandskydd i byggprocessen

 • Bedöma tillgänglighetsfrågor i byggprocessen

 • Aktuell rättspraxis utifrån Mark- och miljööverdomstolen

Efter kursen har du kunskaper om: • Det juridiska ramverket och aktuell rättspraxis • Effektiv handläggning av bygglovsärenden • Vägledning i bedömning av tillgänglighetsfrågor i byggprocessen • Effektiva processer för handläggning av lov och förhandsbesked • PBL-förändringarnas betydelse för planering och genomförande • Strandskyddets syften i byggprocessen


 • Målgrupp: Du som hanterar bygglovsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

Sagt av tidigare deltagare:


"Tycker ni lyckades bra med att hitta en nivå som passade såväl den som jobbat lite längre som den som är helt ny inom yrket."
"Härligt med en föreläsare som själv aktivt arbetat i yrket."
"Mats är väldigt kunnig och lyhörd för vad gruppen vill."


Utbildningsledare

Display 2050 annika andersson

Annika Andersson

Annika är bebyggelseantikvarie med lång erfarenhet av stadsplanerings- och bygglovsprocesser. Under flera år har Annika arbetat med praktisk bygglovshandläggning och myndighetsutövning enligt PBL, PBF och MB. Med sin bakgrund som både bygglovshandläggare och planhandläggare är hon mycket väl förtrogen med såväl lagstiftningen som hur man kan arbeta med effektiva processer för en snabbare handläggning. Under de senaste åren har Annika arbetat i privat sektor där hon fått gedigen inblick i byggherrarnas vardag och hur de agerar från projekterings- till genomförandeskede.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program