Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Bygglovsjuridik i praktiken

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar.

Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.

Ur kursens innehåll:


 • Genomgång av juridiskt ramverk

 • Skapa förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och bygglov

 • Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden

 • Hantera strandskydd i byggprocessen

 • Bedöma tillgänglighetsfrågor i byggprocessen

 • Aktuell rättspraxis utifrån Mark- och miljööverdomstolen


Efter kursen har du kunskaper om: • Det juridiska ramverket och aktuell rättspraxis • Effektiv handläggning av bygglovsärenden • Vägledning i bedömning av tillgänglighetsfrågor i byggprocessen • Effektiva processer för handläggning av lov och förhandsbesked • PBL-förändringarnas betydelse för planering och genomförande • Strandskyddets syften i byggprocessen


100 % nöjda tidigare deltagare!

"Tycker ni lyckades bra med att hitta en nivå som passade såväl den som jobbat lite längre som den som är helt ny inom yrket."
"Härligt med en föreläsare som själv aktivt arbetat i yrket."
"Mats är väldigt kunnig och lyhörd för vad gruppen vill."

 

 • Målgrupp: Du som hanterar bygglovsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

Kursledare

Display mats denkert

Mats Denkert

Mats är certifierad kontrollansvarig, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och har specialkunskaper inom akustik. I tidigare befattningar har han arbetat med myndighetsutövning enligt PBL och miljöbalken. Mats är väl förtrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt såväl byggaktörer i projekterings- och byggskedet som kommuner i lov och genomförandeprocessen.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program