Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Detaljplanen som stöd för genomförande – Fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal

Plangenomförande, avtalstecknande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Frågorna kring avtalsramar, fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar behöver därför uppmärksammas i ett tidigt skede av planprocessen, så att plangenomförandet blir enklare och effektivare.

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap. Fokus ligger på genomförandeprocessen och vi tittar särskilt på hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen samt hur detaljplanen tolkas och används vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

5 anledningar att gå på kursen:  • Öka din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering  • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap  • Så utformar du planbestämmelser om fastigheter och anläggningar på bästa sätt  • Bli säkrare på de juridiska ramarna för de olika avtalsformerna – samt hur de kan användas för att reglera frågor av intresse för planens genomförande  • Lär dig skriva exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande 


  • Datum: 2019-11-18 - 2019-11-19
  • Typ: Kurs
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar med detaljplanering och plangenomförandefrågor.

Kursledare

Display tomas vesterlin

Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare, som får 5 av 5 i betyg av tidigare deltagare.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild sa

Namn: Sandra Andersson

Tel: 070 221 77 89

Ladda ner program