Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Detaljplanen som stöd för genomförande – Fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal

Plangenomförande, avtalstecknande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Frågorna kring avtalsramar, fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar behöver därför uppmärksammas i ett tidigt skede av planprocessen, så att plangenomförandet blir enklare och effektivare.

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap. Fokus ligger på genomförandeprocessen och vi tittar särskilt på hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen samt hur detaljplanen tolkas och används vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

5 anledningar att gå på kursen: • Öka din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap • Så utformar du planbestämmelser om fastigheter och anläggningar på bästa sätt • Bli säkrare på de juridiska ramarna för de olika avtalsformerna – samt hur de kan användas för att reglera frågor av intresse för planens genomförande • Lär dig skriva exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande 


 • Datum: 2020-05-06 - 2020-05-07
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-11-02 - 2020-11-03
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som arbetar med detaljplanering och plangenomförandefrågor.

Utbildningsledare

Display olof graner

Olof Graner

Olof Graner, civilingenjör lantmäteri. Olof har i 15 år arbetat med plangenomförande i olika sammanhang och då framför allt i komplex stadsmiljö. Han arbetar idag bland annat med tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm och som rådgivare inför, under och efter detaljplaneprocesser. Han är även en erfaren och uppskattad föreläsare i ämnet.

Display tomas vesterlin

Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos SIPU.

 

 

Boka

 

Frågor?

92f365ce b1f3 4072 8aa5 9004e88c9477

Namn: Emma Lindvall

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program