Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Grundkurs i förorenade områden

Riskbedömning, provtagning och masshantering

Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om tillsynsarbetet inte sker på ett riktigt vis riskerar kommunen rättsliga påföljder. För att kunna göra korrekta granskningar och bedömningar krävs det att du har uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom många olika områden.

Denna kurs ger dig ett samlat paket av aktuell praktisk kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor så att ditt tillsynsarbete kan underlättas. Efter avslutad kurs har du fördjupad kunskap och hållbara argument, så att du kan ta ansvar för att tillsynsarbetet blir gjort korrekt och att föroreningarna tas om hand på ett hållbart sätt.

 

Ur kursens innehåll:


 • Juridisk genomgång av de viktigaste lagarna, riktvärdena och gränsvärdena

 • Riskbedömningsmetodik

 • Noggrann provtagning

 • Viktiga föroreningarnas egenskaper om påverkan på miljö

 • Platsspecifika riktvärden

 • Masshantering

 • Kravställning i samband med schaktarbeten

 • Datum: 2020-03-02 - 2020-03-03
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-09-22 - 2020-09-23
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra personer som arbetar med eller kommer i kontakt med förorenade områden inom kommun och på länsstyrelse. Kursen är även öppen för andra yrkesroller

Utbildningsledare

Display stgren

Jonas Östgren

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

Display jacobsson

Mattias Jacobsson

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult med främst frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program